ErP och fläktindustrin

Produkter som omfattas av Ekodesigndirektivet delas in i så kallade ”lots”. Det finns ett 20-tal olika lots och fläktar ingår i Lot 11 och det är direktivets förordning 327/2011 som anger de krav som ställs på fläktar. Alla fläktar som släpps ut på marknaden i Europa omfattas av direktivet, inklusive de som importeras till Europa från tredjeländer. Lägsta effektivitetskrav gäller även för fläktar monterade i andra enheter, som importeras till Europa. Bindande gränsvärden för fläktar fastställdes i mars 2011. (EU-direktiv 327/2011). Direktivet påverkar fläktar med en elektrisk strömförbrukning mellan 125 W och 500 kW.

ErP och ebm-papst

ErP-direktivet leder utvecklingen framåt och som tillverkare är vi på ebm-papst starkt engagerade i att uppnå gällande klimatmål, genom att alltid tillämpa principerna för Ekodesigndirektivet i vårt arbete. ebm-papst-produkter uppfyller minimikraven för effektivitet för fläktar.

Aerodynamik är nyckeln till fläktar som överskrider kraven i ErP-direktiven
Den nyligen införda standarden EN 17166 är ytterligare ett viktigt steg i att uppnå de mål som satts upp för ErP2015. Målsättningen är ju att fläktar ska bli allt mer energieffektiva, men för att kontrollera energieffektiviteten hos en fläkt krävs det också att enhetliga regler och metoder tillämpas. Standard 17166 ställer tuffare krav på tillverkare.
Klicka på bilden för mer information om hur detta påverkar branschen - Björn Jonsson, vår Marknads- och Kvalitetschef förklarar.