Hållbarhetsrapport 22/23

I vår hållbarhetsrapport redogör vi för hur vi arbetar miljö-, personal-, och sociala frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt motverkande av korruption.

Vår hållbarhetsredovisning avser brutet räkenskapsår 1 april – 31 mars. Redovisningen syftar till att uppfylla kraven i årsredovisningslagen (ÅRL) och omfattar ebm-papst AB i Sverige (556176-9513) samt ebm-papst AS i Norge (NO924273038).

Vi redovisar såväl vad vi arbetar med idag som sådant vi har planerat att arbeta med under kommande år.

Välkommen att ta del av vår Hållbarhetsrapport 2022/23