Hållbarhetsrapport

ebm-papst AB:s hållbarhetsredovisning avser brutet räkenskapsår 1 april – 31 mars. Redovisningen syftar till att uppfylla kraven i ÅRL och omfattar ebm-papst AB i Sverige (556176-9513) samt ebm-papst AS i Norge (NO924273038).

Vi har följt de riktlinjer som anges i ÅRL angående rapportens innehåll. Vi redovisar såväl vad vi arbetar med idag som sådant vi har planerat att arbeta med under kommande år.

Du finner vår hållbarhetsrapport för affärsåret 2019/20 tillgänglig via länken nedan: Hållbarhetsrapport 2019/20