Inloppsgallret FlowGrid minskar ljudet från axial- och radialfläktar
Inloppsgallret FlowGrid från ebm-papst stabiliserar luftströmmarna vid fläktens inlopp och ger lägre ljudnivå i t.ex. kyl-, ventilations- och luftkonditioneringsanläggningar.
Turbulens och luftvirvlar i luftflödet vid inloppet till en fläkt orsakar onödigt högt ljud. Exempelvis kan installationer med asymmetriskt luftinlopp orsaka kraftig turbulens med förhöjd ljudnivå som följd. Luftvirvlarna som uppstår kolliderar med fläktbladen och orsakar oönskat ljud. Detta ljud kallas skovelfrekvent ljud.
ebm-papst har utvecklat ett ljuddämpande inloppsgaller, FlowGrid, som stabiliserar luftströmmarna vid fläktens inlopp. Detta leder till minskat ljud över hela frekvensbandet men framför allt minskas det störande skovelfrekventa ljudet. Fläktens verkningsgrad påverkas inte av gallret som passar både till axial- och radialfläktar och finns i storlekar från ø175 till ø910 mm. Inloppsgallret FlowGrid är tillverkat av kompositmaterial och är tillgängligt i brandskyddsklass UL94-5VA.
Lämpliga användningsområden är applikationer inom exempelvis kyla, ventilation, värmepumpar och luftkonditionering. FlowGrid gör det enklare att konstruera en slutprodukt som uppfyller kraven på låg ljudnivå. Ett sätt att ytterligare minska det störande ljudet är att på en axialfläkt kombinera FlowGrid på inloppet med diffusorn AxiTop på utloppet. Detta både höjer verkningsgraden och minskar bullret ytterligare.
Installationsexempel:
• Ljudet i exemplen är uppmätt i laboratoriemiljö, applikationens konstruktion påverkar resultatet i stor utsträckning.
• Används FlowGrid på en kondensor med en axialfläkt kan totala ljudeffektnivån minskas med 3,9 dB(A) och den skovelfrekventa ljudtrycksnivån med 16 dB.
• Med FlowGrid monterat i ett luftbehandlingsaggregat försett med fläkthjulet Radical ø630 kan den totala ljudeffektnivån minskas med 3,3 dB(A) och den skovelfrekventa ljudtrycksnivån minskas med 9 dB.

Lågbyggt luftbehandlingsaggregat med RadiPac Ø 250

Funktion
Rumsventilation med eller utan värmeåtervinning.

Konstruktion
Utrymmet som ska ventileras får luften via kanaler. Ljudet transporteras via kanalerna till rummet vilket kräver ljudisolerande åtgärder för att minska bullret.

Utmaning
Att minimera störande fläktljud till det ventilerade utrymmet och följa gällande normer.

Fördelar med FlowGrid
Minskning av ljudeffektnivån med 2.5 dB(A) och den skovelfrekventa ljudtrycksnivån med 9 dB. Minskad kostnad för ljudisolering.

Luftrenare med RadiCal Ø 310

Funktion
Skapa en komfortabel luftmiljö genom rening av luften från allergener och dammpartiklar.

Konstruktion
Fläkten används i apparaten försedd med luftfilter.

Utmaning
Luftflödet vid inloppet störs av filtret och av det begränsade installationsutrymmet. Apparaterna används normalt där människor spenderar mycket tid varför ljudnivån spelar en viktig roll.

Fördelar med FlowGrid
Minskning av ljudeffektnivån med 2.8 dB(A) och den skovelfrekventa ljudtrycksnivån med 10 dB. Användaren får en komfortabel luftmiljö utan störande ljud.

Luft-vatten värmepump med RadiCal Ø 450

Funktion
Värme utvinns från utomhusluften. Används för uppvärmning bostadshus via cirkulationssystem.

Konstruktion
Radialfläkten är installerad i ett hölje direkt bakom en förångare.

Utmaning
I kompakta värmepumpar är förångaren placerad nära fläkten. Extra ljud skapas i det inloppet på grund av turbulens. Eftersom apparaten används vid bostadshus måste gränsvärden för ljudnivå klaras.

Fördelar med FlowGrid
Gränsvärden för ljudnivå klaras och den skovelfrekventa ljudtrycksnivån är minskad med 4 dB. Det störande ljudet minskas.

Luftbehandlingsaggregat med RadiCal Ø 630

Funktion
Centraliserad ventilation med eller utan värmeåtervinning

Konstruktion
Förutom fläktar är komponenter som filter, värmeväxlare, luftfuktare och avfuktare installerade i apparaten. Fläkten pressar luft genom apparaten och vidare i ventilationskanaler.

Utmaning
Avsevärd turbulens vid fläktens inlopp på grund av små avstånd mellan fläkt och aggregatets väggar och inbyggda komponenter.

Fördelar med FlowGrid
Minskning av ljudeffektnivån med 3.3 dB(A) och den skovelfrekventa ljudtrycksnivån med 9 dB minskar behovet av ljudisolering.

Luft-vatten värmepump med HyBlade® Ø 630

Funktion
Värme utvinns från utomhusluften. Används för uppvärmning av bostadshus via cirkulationssystem.

Konstruktion
Axialfläkten är monterad intill en förångare.

Utmaning
I kompakta värmepumpar är förångaren placerad nära fläkten, extra oljud skapas därför. Värmepumpen används vid bostadshus varför ljudnivån är kritisk.

Fördelar med FlowGrid
Minskat störande ljud till omgivning, den skovelfrekventa ljudtrycksnivån minskas med 12 dB.

Kondensor med HyBlade® Ø 710

Funktion
Transport av överskottsvärme skapad i en kylanläggning.

Konstruktion
En eller flera axialfläktar suger utomhusluft genom en horisontell värmeväxlare.

Utmaning
Fläktarna är placerade mycket nära värmeväxlaren. Detta ger störningar luftflödet vid fläktens inlopp. Vid användning av flera fläktar i en kondensor blir turbulensen starkare.

Fördelar med FlowGrid
Minskning av ljudeffektnivån med 3.9 dB(A) och en kraftig minskning av den skovelfrekventa ljudtrycksnivån med 16 dB. Detta minskar kraftigt oljudet till omgivning.

V-formad kondensor med HyBlade® Ø 800

Funktion
Transport av överskottsvärme i en kylanläggning.

Konstruktion
En eller flera axialfläktar suger utomhusluft genom en V-formad värmeväxlare.

Utmaning
På grund av formen på värmeväxlaren varierar avståndet mellan denna och fläkten kraftigt. Detta leder till turbulens vid fläktens inlopp.

Fördelar med FlowGrid
Minskning av ljudeffektnivån med 1,3 dB(A) och den skovelfrekventa ljudtrycksnivån med 7 dB.

Kondensor med HyBlade® Ø 800 och AxiTop

Funktion
Transport av överskottsvärme i en kylanläggning.

Konstruktion
Utomhusluft sugs genom en värmeväxlare. Kondensorn, med horisontell värmeväxlare, har en axialfläkt försedd med en utloppsdiffusor typ AxiTop.

Utmaning
Trots en redan låg ljudnivå finns där fortfarande störande ljudtoner.

Fördelar med FlowGrid
Ytterligare minskning av ljudeffektnivån med 2,8 dB(A) och den skovelfrekventa ljudtrycksnivån med 12 dB.

Fördelar med FlowGrid, översikt
Minskat oljud • Minskad ljudeffektnivå
• Kraftigt minskat skovelfrekvent ljud
Bibehållen verkningsgrad • Luftprestanda påverkas ej
• Ingen ökning av tillförd effekt
Kompakt konstruktion • Minimalt installationsutrymme
• Minskat behov av ljudisolering
Snabb montering • Håltagning för enkelt och snabbt montage
• Kundunikt montage på förfrågan
Effektiv för omgivningen • Minskat oljud, viktigt för omgivande miljö
Robust konstruktion • Tillverkad av kompositmaterial
• Finns med brandskyddsklass UL94-5VA