Nu finns även BLDC-motorerna ECI 63 med integrerad styrelektronik K4

Borstlösa DC-motorer med integrerad programmerbar styrelektronik är inget nytt hos ebm-papst. De elektroniskt kommuterade innerrotormotorerna används i många applikationer och industrimiljöer där det ställs krav på lågt tröghetsmoment för dynamiska drifter och snabb acceleration. En nyhet är dock att möjligheterna till skräddarsydda kund- och applikationslösningar utökats genom att även DC-motorerna ECI 63 (63 mm) nu finns med integrerad styrelektronik (K4-modul).

Det finns många industriapplikationer där kraven på styrning och fin kalibrering av DC-motorer är höga. Inte minst i komplexa produktionssystem med många motorenheter är möjligheten att konstruera flexibla drivapplikationer extra värdefull. ebm-papst utökar dessa möjligheter genom att förse även motorserien ECI-63 med integrerad styrelektronik. Exempel på användningsområden är i automationssystem, inom medicinteknik samt i logistik- och förpackningssystem.
Traditionellt har det varit dyrt att göra skräddarsydda applikationslösningar med hjälp av programmerbara motorer jämfört med att använda standardmotorer utan styrning. ebm-papst har i många år arbetat för att utveckla ett modulbaserat program som förenklar en kostnadseffektiv anpassning även av komplexa industrisystem och andra applikationer. Utvecklingen och lanseringen av ECI-63 K4 är ett led i det arbetet. Modul- och anpassningsmöjligheterna utökas ytterligare genom att motorerna enkelt kan kombineras med de växellösningar som ingår i ebm-papst program från Zeitlauf.
Användarvänlig meny förenklar anpassning och driftstart
Beroende på önskad effekt finns ECI-63 K4 med 24, 40 och 60 mm längd på statorn. Motorerna levererar mellan 150 och 400 W till drivaxeln med en verkningsgrad på ca 90% och med mycket hög överbelastningskapacitet. Den integrerade styrelektroniken ger en sinusformad kommutering vilket gör det möjligt att mycket precist, smidigt och vibrationsfritt utnyttja motorns fulla potential inom hela varvtalsområdet.
Den externa kommunikationen underlättas av att ECI-63 K4 har både digitala och analoga gränssnitt. Vid förändrade förhållanden kan de parametrar som ställts in enkelt justeras via ett RS485-gränssnitt. Med det användarvänliga gränssnittet "Kickstart" är det också enkelt att ställa in önskade parametrar och välja driftläge (hastighet, positionering eller momentläge) för snabb anpassning till en viss applikation. Styrelektroniken har inbyggda skyddsfunktioner som eliminerar risken för anpassningar och programmeringar som har en negativ påverkan på motorernas livslängd och tillförlitlighet.