Elektronik

Kraftelektronik, nätaggregat och kontrollskåp - fläktar och kylsystem för elektronikindustrin

Marknadens behov av effektiva lösningar för kylning av känslig elektronik växer ständigt, samtidigt som kraven ökar på att högpresterande lösningar också ska vara intelligenta med olika möjligheter till styrning och kontroll. Utvecklingen mot elektronikkonstruktioner där komponenter packas allt tätare skapar ständigt nya utmaningar som ställer krav på nya fläktlösningar för effektiv kylning. Kylningen har stor betydelse för livslängden hos elektronikkomponenter och redan i början av ett konstruktionsprojekt bör därför stor vikt läggas vid att hitta den mest optimala kyllösningen.
Med ett utbud av fläktar som är oöverträffade världen över, täcker ebm-papst elektronikens behov av kylning genom avledning av värme i nästan alla branscher och segment. Tusentals skräddarsydda och anpassade lösningar finns tillgängliga, i fläkt-storlekar från 25 mm till 1000 mm och i varje spänning, modell och motordesign för att matcha takten på utvecklingen av modern elektronik. Deras kompakta storlek, innovativa teknik och höga kylkapacitet gör systemen till en pålitlig del av det industriella landskapet.

Kontrollskåp och filterfläktar

Den huvudsakliga funktionen för fläktar i kontrollskåp är att minska den termiska belastning samtidigt som de ska arbeta så effektivt och tyst som möjligt. Om man har otillräcklig kylning för elektroniska styrsystem och kraftelektronik i tillverkningsprocesser, leder det till negativa följder för produktivitet och kvalitet.
ebm-papst filterfläktar kyler temperaturkänsliga elektronikkomponenter i växelskåp från Rittal.
Filterfläktar är många gånger en ekonomisk och effektiv lösning för att transportera värme från exempelvis elskåp och apparatskåp med industriell styrutrustning och mycket elektronik. De filterfläktar som finns på marknaden skiljer sig dock mycket åt när det gäller kapacitet och förmågan att hantera de höga mottryck som kan uppstå i bland annat komponenttäta applikationer och när det samlats smuts i fläktarnas filter. Ofta installeras axialfläktar för att avleda värme och när dessa inte klarar av att arbeta på full effekt på grund av ökat tryck ökar ljudnivån samtidigt som verkningsgraden sjunker. För att erbjuda marknaden en bättre lösning har ebm-papst utvecklat en 200 mm diagonal och kompakt fläktmodul speciellt för filterfläktar.


Den nya modulen är baserad på ebm-papst diagonala fläktteknik och den är mekaniskt kompatibel med axialfläktar i motsvarande storlek som finns tillgängliga på marknaden. Med den nya modulen är det möjligt att få ett 50 % högre luftflöde vid höga mottryck samtidigt som ljudnivån blir lägre. Dessutom minskar energiförbrukningen cirka 20 %. Eftersom effektförlusterna är betydligt lägre jämfört med konventionella axialfläktar även vid smutsiga och igentäppta filter minskar underhållsbehovet vilket också bidrar till lägre kostnader. Läs mer här: Diagonal kompaktmodul, den intelligenta fläktlösningen för kylning av kraftelektronik.