S-Panther - ny generation högpresterande och tysta kompaktfläktar från ebm-papst

ebm-papst nya generation kompaktfläktar har fått beteckningen S-Panther för att illustrera att fläktarna erbjuder både kraftfull prestanda och låg ljudnivå. Det är kombinationen av ebm-papst GreenTech EC-motorer och en ny aeroakustisk design som möjliggjort en betydande ökning av effektiviteten och en sänkning av ljudnivån med upp till 9 dB (A). Dessutom är strömförbrukningen lägre för flera av de nya fläktarna jämfört med ebm-papst tidigare generationer av kompaktfläktar.


Utvecklingen av allt mer kompakta maskiner och tekniska utrustningar inom många områden gör att det ställs högre krav på fläktlösningarna som ska avleda spillvärmen och ge tillräcklig kylning. S-Panther har utvecklats för att möta de krav som ställs och exempel på användningsområden för de nya kompaktfläktarna är i medicinskteknisk utrustning, frekvensomriktare, svetsmaskiner, växelriktare för solceller, tryckpressar, UPS-enheter, kylteknisk utrustning samt IT- och telekomutrustningar.


Avleder stora mängder värme i trånga utrymmen

3250J S-Panther, 92 x 92 x 38 mm
Fläktarna i S-Pantherserien 3250J är idealiska för att avleda stora mängder värme i trånga utrymmen och jämfört med med fläkten 3200J i ebm-papst serie S-Force har 3250J motsvarande kapacitet men med lägre varvtal och därmed lägre ljudnivå. Fläktarna är bäst lämpade för ett lägre mottryck vilket öppnar upp för nya användningsområden där det är viktigt med en låg ljudnivå. 3250J finns i versioner med en nominell spänning på 24 och 48V och inom kort finns även 12V versioner tillgängliga.
Några modeller i serien 3250J
(1) 3258JHP S-Force
(2) Not_found:[pid=2936]
(3) Not_found:[pid=2935]
6300N S-Panther, ø172 x 51 mm
S-Pantherserien 6300N kan delas in i två kategorier. Den första innehåller mer avancerade fläktar, som till exempel 6318N/2TDH3P, med höga varvtal och högt luftflöde. Den andra kategorin kommer att erbjuda fläktar som lämpar sig för applikationer där lägre varvtal är tillräckliga och som också blir billigare. Dessa fläktar i ett lägre prissegment kommer att bredda serien 6300N S-Panther genom lanseringar som sker längre fram. Det är flera faktorer som gör att de nya kompaktfläktarna är betydligt tystare jämfört med sina föregångare. Att exempelvis S-Panther 6300N är betydligt tystare, upp till 5 dB (A), jämfört med sin föregångare 6300 S-Force är en resultatet av bland annat en ny design på både fläktvingarna med winglets och motorupphängningen.
Några modeller i serien 6300N
(1) Not_found:[pid=2937]
(2) Not_found:[pid=2938]