Vad är Ekodesign-direktivet (ErP) för något?

EU har åtagit sig att minska koldioxidutsläppen med minst 20 procent fram till 2020. För att uppnå detta klimatmål antog EU 2005 EuP-direktivet (energianvändande produkter). Det döptes om till ErP-direktivet (Energy Related Products Directive) 2009. Syftet med direktivet är att undersöka energibesparingspotentialen för produkter som förbrukar energi, samt att fastställa minimikrav för dessa. Direktivet är bindande i alla EU-länder.