Hitta ErP-data och svar på vanliga frågor om ekodesigndirektivetebm-papst GreenTech EC-teknologi är framtidssäker

GreenTech EC-teknologin utvecklad av ebm-papst visar i detta sammanhang verkligen sin styrka. Jämfört med fläktar med AC-motorer, når GreenTech EC-motorer från ebm-papst en verkningsgrad över 90 procent. Detta möjliggör en avsevärt besparingspotential om man jämför med konventionella AC-lösningar. Dessutom har GreenTech EC-fläktar från ebm-papst inbyggd funktion för styrning med t.ex. 0-10 V signal, det är därmed enkelt att anpassa flödet till aktuellt behov. Hela fläkten är konstruerad och tillverkad av ebm-papst. Allt från kontroll- och styrelektronik, motor till fläkthjul och övriga mekaniska komponenter. Tack vare det perfekta samspelet mellan motor, elektronik och aerodynamik uppnås inte bara en mycket effektiv produkt med hög verkningsgrad utan också en tystgående produkt med optimerad kommuteringsteknik och aerodynamisk design på fläkthjul. Till det kommer ebm-papst signum: Driftsäkerhet och långa livslängd!


ErP2015

Så här hittar du ErP data för en viss fläkt tillverkad av ebm-papst

1) Leta upp artikelnumret för den fläkt du söker ErP-data om
Artikelnummer hittar du längst ned under Tekniska data utom för produkter med typbeteckning som börjar med MX då du istället hittar artikelnumret vid "Motorbeteckning" under Tekniska data. Artikelnumret består normalt av 12 tecken (eventuella bindestreck borträknade). Exempel på artikelnummer: R3G250AT3971.

2) Gå till webbplatsen för ErP-data
http://www.ebmpapst.com/en/products/erpdata/erp.php

3) Ange artikelnumret i sökrutan och klicka på Start Search
Obs! Ange artikelnuret utan bindestreck, består normalt av 12 tecken.

4) Du ser ErP-data för angiven fläkt under sökfältet
Om texten "ErP directive non-applicable!" visas, innebär det att produkten inte omfattas av ErP-kraven.

Krav på lägsta tillåtna verkningsgrad för fläktar inom EU

I och med Kyoto-avtalet ska EU minska CO2 utsläppen med 20 procent till år 2020. För att nå klimatmålet införde EU EuP-direktivet (Energy-using Products Directive) 2005 och 2009 ändrades detta till ErP-direktivet (Energy-related Products Directive). Syftet är att hitta möjligheter att minska energianvändningen och ställa minimikrav på olika produkter. Gränsvärden för fläktar definierades 2010.

Vilka fläktar berörs?
Alla typer av fläktar (axialfläktar, radialfläktar med framåtböjda och bakåtböjda skovlar, tvärströmsfläktar och diagonalfläktar) med en tillförd effekt mellan 0,125 kW och 500 kW berörs. Det gäller både fläktar som används för sig och fläktar som används som en inbyggnadskomponent i en annan produkt eller i ett annat system.

Vilka är fläktens data enligt ErP-direktivet?
Du hittar ErP-data genom att följa punkterna 1 till och med 4 ovan.

Från vilken tidpunkt gäller direktivet?
1:a nivån - januari 2013 2:a nivån - januari 2015

Hur implementeras det?
EU definierar minimal verkningsgrad i ErP regelverket för fläktar. Dessa är definierade vid optimal driftpunkt baserat på tillförd effekt. För att avgöra om en fläkt uppfyller ErP-direktivet, utvärderas fläktens totala verkningsgrad, dvs styrelektronik (om det ingår), motor och fläkthjul.

I vilka länder gäller direktivet?
Direktivet gäller i EU:s alla 27 medlemsländer. Direktivet gäller alla sålda eller importerade fläktar i EU såväl som fläktar som ingår som en komponent i annan apparat eller i annat system som importeras till EU.

Varför har denna lag införts?
För att avsevärt minska CO2 utsläppen!

Läs om hur standard EN16177 påverkar ErP-direktiven:


Mer läsning om ErP och ekodesigndirektivet på engelska