Medicin- och laboratorieteknik

Elmotorer, växlar och fläktar för medicintekniska applikationer

Som en följd av demografiska förändringar blir patienterna inte bara äldre, men har också högre förväntningar på sjukvården. Ökad konkurrens mellan vårdgivare och ökade krav på kostnadsförbättringar kräver nya tekniska verktyg.


Kliniker, sjukhus och andra vårdgivare behöver mångsidiga, högpresterande enheter som ger optimalt stöd för deras medicintekniska applikationer samt inomhus klimatet inom sjukvården. Oavsett om dessa program involverar kylning, luftkonditionering, lyftning eller pumpning tillgodoser ebm-papst produkter som gör diagnostik och undersökning enklare, effektivare och mer kostnadseffektivt. ebm-papst omfattande och innovativa produktserier finns i applikationer som exempelvis maskiner för patientlyft, rehabiliteringsutrustning, transfusions- och dialysutrustning, elektronikkylning och enheter för operationsbord. Gemensamt för alla applikationer är att det ställs mycket höga krav på livslängden och tillförlitligheten för den komponent som ebmpapst levererar. När det gäller både elektrinsk motorer och fläktar skall de vara både tysta, driftsäkra, kraftfulla och många gånger också kompakta. Att växlar och elmotorer är extremt smidiga med mjuk gång är ett annat vanligt krav. För fläktar avsedda för fastighetsventilation kan vi leverera fläktar med belagda hjul speciellt avsedda för sjukhusmiljö.

Läs mer:

ebm-papst ECI-motor i ett av världens mest avancerade operationsbord
Operationsbordet TruSystem 7500 från företaget Trumpf används världen över. När bordet lanserades ansågs det sätta en ny standard för avancerade operationsbord och det har också betecknats som en multi-funktionell plattform med stora möjligheter till anpassning för olika operationsmetoder och kundbehov.
Centrifugalfläkt hjälper personer med sömnapné
Ungefär 2% av kvinnorna och 4% av männen i världen får upprepade andningsuppehåll när de sover. Ett av hjälpmedlen för problemet är att använda andningsmask. ebm-papst har utvecklat och anpassat en liten centrifugalfläkt som ser till att såväl luftflödet som lufttrycket är det rätta och dessutom är mycket tyst.
ebm-papst BLDC-motor i drivlösning för rullstolar där en assistent kan gasa och bromsa med en knapp
I Sverige finns drygt 150 000 personer med rullstolsbehov och är ofta beroende av anhöriga och assistenter för att kunna leva ett aktivt liv. Det kan många gånger vara tungt både uppför sluttningar men även att bromsa en rullstol. Lösningen v-max 4 gör det betydligt enklare.
Tuffa krav på planetväxelmotor i patientlyft
Patientlyftar utsätts för tuff belastning och det är viktigt att den klarar intensiv användning även vid batteridrift. Pgs 59 från ZEITLAUF har gjort det möjligt att konstruera en patienlyft som klarar de kraven. Unikt för Pgs 59 jämfört med andra drivenheter på marknaden är att den har en integrerad bromsfunktion vilket bidrar till extra hög patientsäkerhet.


Produktsortiment:

Kompakta och effektiva fläktar för kylning av elektronik
Tysta, effektiva och med hög tillförlitlighet. Det kännetecknar ebm-papst fläktar för kylning av elektronik. Vi erbjuder små kompakta fläktar från 25 x 25 mm, utvecklade för krävande applikationer inom medicinteknik och för utrustning för terapeutiska ändamål.
Kompakta och effektiva elektriska motorer
Lyfta, pumpa eller transportera, i okontrollerad eller kontrollerad rörelse, mycket går att lösa med våra motorer. Vi erbjuder kompakta och stryktåliga växlar tillsammans med våra motorer. Finns även möjlighet att välja programmerbara motorer alternativt lägga till elektronik för styrning av motorerna.

Många konfigurationer kan levereras inom ett par veckor. Besök ebm-papst onlineportal för drivlösningar här!