RVE45 - CentrifugalfläktInte bara för läkemedelsindustrin

Centrifugalfläkt RVE45 är en utveckling av RV45. RV45 utvecklades med fokus på läkemedel-industrin, men i sin utvecklade form passar RVE45 i för många andra applikationer.

Beskrivning:

RVE45 är perfekt där dynamisk lufttillförsel krävs med en hög statisk tryckökning på ett mycket litet utrymme. På grund av dess speciella egenskaper kan den här extremt kompakta fläkten implementeras i många olika industriella applikationer. RVE45 är lämplig för många olika applikationer, oavsett om det gäller bränsleceller, rökdetekteringssystem eller förpackningsmaskiner. Den extremt dynamiska EC-innerrotor-motorn hanterar blixtsnabb anpassning till dynamiska tryckförändringar och växlar både snabbt och tillförlitligt mellan ett högt och lågt statiskt tryck. Genom att fläktens varvtal på upp till 50 000 rpm snabbt kan reduceras ger RV45 exakt den erforderliga effekten. Detta är möjligt tack vare rotorns låga tröghetsmoment. Vibrationsabsorberande material och idealisk aerodynamik säkerställer särskilt tyst drift i många år tack vare underhållsfria kullager.

En idealisk fläkt för många industriapplikationer
I många industriapplikationer ställs det krav på fläktar som direkt kan jämföras med kraven inom det medicinsktekniska området. Fläktarna måste vara kompakta, tysta, ha hög verkningsgrad och samtidigt energieffektiva. ebm-papst har därför genomfört en utvecklingssatsning som resulterat i en vidareutveckling av RV45 så att denna centrifugalfläkt optimerats för många olika industriapplikationer. Fläkten har fått benämningen RVE45/RVE45DC och den finns både i 12 V och 24 V versioner. RVE45 är mycket kompakt, 65x65x64 mm, och med sin höga kapacitet är det en idealisk fläkt för krävande applikationer.
Hastigheten kan på mindre än en sekund ändras från 5 000 till 40 000 rpm, RVE45 klarar en statisk tryckuppbyggnad på över 5 000 Pa och den maximala flödeshastigheten är drygt 530 l/min. Fläkten har en mycket robust design vilket minimerar vibrationerna och ger en så låg ljudnivå som 59 dB(A). Ett exempel på industriapplikation där fördelarna med RVE45 kan utnyttjas är i vakuumlyftare. I sådana applikationer ställs det krav på varierande samt föränderliga tryck samt höga tryck när föremål ska lyftas. Ett annat exempel är i masker och annan arbetsmiljöutrustning som används i krävande och smutsiga industrimiljöer. RVE45 är också en idealisk fläktlösning i de utrustningar som används vid fyllning av bubbelplast som skyddar känsligt gods i större förpackningar och kartonger under transport.

Applikationsområden:


I produktionsanläggningar finns arbete som bara kan utföras med andningsmasker, till exempel målning. Genom att installera RVE45 i masken garanteras syretillförseln. Detsamma gäller för att effektivt avlägsna den använda redan använda luften. På grund av den kompakta utformningen av RV45-fläkten, som drivs med batteri, är både maskens storlek och vikt inget hinder för att användaren skall kunna arbeta bekvämt.Bräckligt innehåll skyddas ofta av bubbelomslag när det ska skickas. Bubbelplasten tillverkas av specialförpackningsmaskiner, där RVE45 från ebm-papst spelar en viktig roll. Med korta, exakta tryckstegringar säkerställer fläkten att enskilda luftkammare pumpas upp ordentligt, utan att spricka.RVE45 blåser upp luftfyllda kamrar i en madrass, vilket ändrar patientens position och därmed förhindrar tryckskador. Fläkten är mycket tystgående, vilket gör att patientens sömn inte störs.På nagelsalonger är kosmetologernas och kundernas hälsa självklart mycket viktig. Det fina dammet från nagelsliparen får inte spridas över nagelsalongen och för att förhindra detta behövs en perfekt konstruktion, där fläkten är såväl kompakt, kraftfull och ej är störande ljudlig, precis som RVE45 från ebm-papst.

Broschyr:Film: