Installation i aggregat

Att byta ut gamla fläktar i luftbehandlingsaggregatet till nya moderna är ofta en lönsam investering. Då man väljer att installera fläkt i aggregat finns det en del att tänka på för att få en optimal lösning. Här har vi samlat information om hur man beräknar strömningsförluster samt visar några beräkningsexempel. Se även vår installationsfilm: Byte av kammarfläkt i ventilationsaggregat, där vi visar vad vi behöver för information från er för att ta fram rätt val av fläkt, samt hur enkelt det är att utföra ett byte i aggregat!

  • Beräkning för rätt val av fläkt

    Att byta ut gamla fläktar i luftbehandlingsaggregatet till nya moderna är ofta en lönsam investering. Med rätt val av fläkt fås en lösning som spar energi, sänker ljudet och minskar kostnaden för service och underhåll. Då man väljer att installera fläkt i aggregat finns det en del att tänka på för att få en optimal lösning. Här har vi samlat information om hur man beräknar strömningsförluster samt visar några beräkningsexempel.

    Beräkning för rätt val av fläkt
  • Installationsfilm: Byte av kammarfläkt i aggregat

    Energieffektivisera din ventilation med hjälp av våra energieffektiva EC-fläktar. Se filmen där vi visar vad vi behöver för information från er för att ta fram rätt val av fläkt, samt hur enkelt det är att utföra ett byte i aggregat!

    Installationsfilm: Byte av kammarfläkt i aggregat