Industrial Air Tech från ebm-papst

Ett oslagbart brett standardprogram av fläktar för industrial air technology när kraven på fläktkvalitet, resurser för kundanpassning och expertstöd är extra höga.
ebm-papst har 50 års erfarenhet av att tillverka standardfläktar samt utveckla kund- och applikationsanpassade fläktlösningar för krävande industriapplikationer. En snabb teknisk utveckling hos en innovativ OEM-industri har ökat kraven på fläktar som nyckelkomponenter i en mängd olika produkter och applikationer. Pålitliga och högkvalitativa fläktar är idag ett självklart krav, men det är inte alltid okomplicerat för ett OEM-företag att hitta den optimala fläktlösningen.

Många gånger kan det krävas specialanpassningar av en fläkt för att den rent fysiskt ska få plats i en produkt. I tuffa industrimiljöer kan kraven vara höga på att fläktar ska kunna stå emot fukt, vatten och damm. I vissa applikationer måste fläktar kunna stå emot kraftiga vibrationer och stötar. Andra gånger kan det vara krav i direktiv och standarder som sätter fokus på fläktar som en viktig nyckelkomponent i en produkt som ska godkännas. Det är i sådana här situationer ebm-papst är en stark samarbetspartner.

Labbresurser som hjälper OEM-företag att verifiera mot standard
Att snabbt hitta, och ta fram, den optimala fläktlösningen kan många gånger ha stor betydelse när det är viktigt att nå ut på en marknad med en attraktiv kvalitetsprodukt utan några fördröjningar. När fläktlösningen inte finns i vårt standardsortiment kan vi hjälpa till att specialbygga och anpassa fläktar exakt efter kundens krav. Med våra utvecklingsresurser, labbresurser i både Sverige och Tyskland samt kompetensen hos ebm-papst tekniker och ingenjörer kan vi se till att på kortast möjliga tid få fram den mest optimala fläktlösningen som garanterar högsta möjliga driftsäkerhet, energieffektivitet och givetvis också önskade prestanda för en viss applikation. Detta innebär att våra fläktar bidrar till en hög produkt- och applikationskvalitet samt att tiden för time-to-market kan kortas.

Hos ebm-papst i Järfälla finns viss laboratoriekapacitet och hos huvudkontoret i Tyskland finns stora test- och laboratorieresurser där svenska OEM-företag kan få hjälp att kontrollera ljudnivåer och flödeskapacitet hos olika fläktalternativ. Här finns också klimatkammare, utrustning för att simulera vibrationer och stötar samt möjlighet att utsätta produkter för hög luftfuktighet och temperaturchocker. Detta innebär att vi aktivt kan hjälpa till med allt från applikationsanpassning till testning när det ställs krav på certifieringar, vilket kan korta processen fram till att produkter uppfyller olika standarder, som annars kan vara tidskrävande.

Konstruktion och tillverkning i egen regi förenklar applikationsanpassningar
ebm-papst har en världsledande marknadsposition när det gäller fläktar för värme och ventilation. Även inom dessa områden ställs det höga krav på fläktarna, och i många applikationer krävs också vissa modifieringar och mindre anpassningar. Inom området industrial air technology är dock kraven på anpassningar betydligt högre eftersom det är mycket stor spännvidd på de miljöer där fläktarna ska användas. I en viss typ av applikationer kan produkter och fläktar utsätts för hög luftfuktighet. Andra gångar kanske de måste utstå kraftiga vibrationer, och inom medicinsk teknik ställs det ofta krav på extremt låga ljudnivåer. Att vi i egen regi konstruerar och tillverkar motorer, elektronik, fläkthjul och fläkthus gör också att vi mycket effektivt kan bygga och anpassa fläktar för de mest skiftande miljöer”.

Lösningar för effektiv fläktstyrning en viktig del av ebm-papst ”Industrial Air Tech”
När en fläkt konstruerats, tillverkats och kanske också anpassats för en viss industriapplikation måste den också kunna styras på ett effektivt sätt för att kunna fylla sin funktion. Tekniken för fläktstyrning har utvecklats snabbt de senaste åren och ebm-papst går i täten för en stor del av utvecklingen. Vi erbjuder många olika alternativ. Allt från styrning av fläktar mot temperatur eller via överordnade system. Kommunikationsprotokollet MODBUS kan användas för informationsinsamling om exempelvis larm, drifttimmar och effektförbrukning med hjälp av fläktarnas inbyggda standardinterface och smarta givare. Övervakning av fläktar kan också ske via Internet och enheter med Bluetooth, men det finns fler alternativ.