Sponsring och välgörenhet

ebm-papst stöttar ett par noga utvalda välgörenhetsorganisationer varje år, vilket ligger helt i linje med ett av våra tre värdeord: medmänsklighet.

SOS Barnbyar
Om SOS Barnbyar SOS Barnbyar en världsomspännande barnrättsorganisation som verkar i 138 länder för att trygga barns nutid – och framtid. I mer än 70 år har SOS Barnbyar arbetat för att inte ett enda barn ska växa upp ensamt. Organisationen har som mål att ge fler barn möjligheten att växa upp under trygga förhållanden och dess medlemmar stödjer målsättning och värderingar om allas lika värde och medmänsklighet.
Vi är stolta att kunna stödja SOS Barnbyars arbete med att säkerställa varje barns rätt till en trygg och kärleksfull uppväxt.Cancerfonden
Varje år får fler än 65 000 personer i Sverige ta emot ett cancerbesked, ett besked som förändrar livet för både den drabbade och för familj, vänner och kollegor. Tack vare stöd från företag och privatpersoner kan Cancerfonden fortsätta finansiera Sveriges främsta cancerforskning – forskning som bidrar till att allt fler överlever cancer.
För oss är stödjande av humanitära organisationers arbete en del av vårt dna. ebm-papst är stolt Företagsvän till Cancerfonden

WWF
WWF arbetar med att bevara biologisk mångfald, minska föroreningar och ohållbar konsumtion samt verka för ett hållbart utnyttjande av förnybara naturresurser. WWF finns i över 100 länder, har fler än sex miljoner supportrar och driver tusentals projekt inom allt från naturvård till klimatsmarta energilösningar. Tack vare vårt stöd kan WWF fortsätta sitt arbete med att bevara biologisk mångfald, minska föroreningar och ohållbar konsumtion samt verka för ett hållbart utnyttjande av förnybara naturresurser.


Barncancerfonden
Varje dag drabbas ett barn i Sverige av cancer. Men det finns hopp. Tack vare forskning och effektivare behandlingsmetoder har utvecklingen gått framåt och idag överlever 85 procent. Vi önskar att alla barn som insjuknar i cancer ska överleva och kunna leva ett gott och långt liv.
Barn och cancer hör inte ihop. Genom att vara Barnsupporter stöttar vårt företag @Barncancerfonden och hjälper till att hålla cancer borta från barn.