ErP-direktivet, snabbfakta


Från vilken tidpunkt gäller direktivet?
1:a nivån - januari 2013 2:a nivån - januari 2015

Hur implementeras det?
EU definierar minimal verkningsgrad i ErP regelverket för fläktar. Dessa är definierade vid optimal driftpunkt baserat på tillförd effekt. För att avgöra om en fläkt uppfyller ErP-direktivet, utvärderas fläktens totala verkningsgrad, dvs styrelektronik (om det ingår), motor och fläkthjul.

I vilka länder gäller direktivet?
Direktivet gäller i EU:s alla 27 medlemsländer. Direktivet gäller alla sålda eller importerade fläktar i EU såväl som fläktar som ingår som en komponent i annan apparat eller i annat system som importeras till EU.
Vilka fläktar berörs?
Alla typer av fläktar (axialfläktar, radialfläktar med framåtböjda och bakåtböjda skovlar, tvärströmsfläktar och diagonalfläktar) med en tillförd effekt mellan 0,125 kW och 500 kW berörs. Det gäller både fläktar som används för sig och fläktar som används som en inbyggnadskomponent i en annan produkt eller i ett annat system.

Varför har denna lag införts?
För att avsevärt minska CO2 utsläppen!