Teknik om fläktar och elmotorer

Information om installation i aggregat, ekodesigndirektivet ErP, GreenTech EC-teknologi, MODBUS, elektronikkylning, etc.

 • Fläktskola

  I vår fläktskola erbjuder vi workshops, målgruppsspecifika utbildningar, mm. Där har vi utökade möjligheter att, utöver teoretisk information och utbildning, även praktiskt kunna visa vad som händer och vad man bör tänka på i samband med energieffektivisering och utbyte av fläktar. Möjlighet finns även att prova på olika styr- och kommunikationslösningar som till exempel MODBUS.

  Fläktskola
 • Anslutning av fläktar till kanal och vägg

  Vi ska i denna artikel peka på några viktiga och även enkla tumregler för installation av radialfläktar i applikationer med värmeväxlare samt som ansluts till kanalsystem. Likaså ger vi några installationsexempel som inte är att rekommendera. Detta gäller kanske speciellt för radialfläktar som är känsliga för felaktig inbyggnad vid kanaldragning. När det gäller installation av axialfläktar till väggar är det främst måttet avstånd till vägg som det är viktigt att ta hänsyn till.

  Anslutning av fläktar till kanal och vägg
 • Installation i aggregat

  Att byta ut gamla fläktar i luftbehandlingsaggregatet till nya moderna är ofta en lönsam investering. Då man väljer att installera fläkt i aggregat finns det en del att tänka på för att få en optimal lösning. Här har vi samlat information om hur man beräknar strömningsförluster samt visar några beräkningsexempel. Se även vår installationsfilm: Byte av kammarfläkt i ventilationsaggregat, där vi visar vad vi behöver för information från er för att ta fram rätt val av fläkt, samt hur enkelt det är att utföra ett byte i aggregat!

  Installation i aggregat
 • Inkoppling av större fläktar på nätet

  Bristande elkvalitet, som till exempel kan orsakas av övertoner, är ett gissel i ett modernt samhälle. Inte bara så att de kan förkorta livslängden och orsaka skador på elanslutna utrustningar och apparater. I denna artikel tar vi upp främst två EMC-standarder som är viktigt att ha koll på, men även varför det är viktigt att kablaget är rätt dimensionerat.

  Inkoppling av större fläktar på nätet
 • Intelligenta fläktlösningar med MODBUS

  Lägre energikostnader, bättre inomhuskomfort och smartare installationer som förenklar övervakning och service samt optimering av fläktdriften. Tekniken för fläktstyrning har utvecklats snabbt de senaste åren och vi erbjuder många olika alternativ. Allt från styrning av fläktar via överordnade fastighetssystem och kommunikationsprotokollet MODBUS till informationsinsamling om exempelvis larm, drifttimmar och effektförbrukning med hjälp av fläktarnas inbyggda standardinterface och smarta givare.

  Intelligenta fläktlösningar med MODBUS
 • Elektronikkylning

  Utvecklingen mot elektronikkonstruktioner där komponenter packas allt tätare gör att kraven ständigt ökar på lösningar för effektiv kylning. Kylningen har stor betydelse för livslängden hos elektronikkomponenter och redan i början av ett konstruktionsprojekt bör därför stor vikt läggas vid att hitta den mest optimala kyllösningen. I denna serie beskrivs bl a olika kylmetoder, val av lämpliga fläktar och vad man bör tänka på vid placeringen av en fläkt i en elektronikkonstruktion.

  Elektronikkylning
 • Axialfläktarnas utveckling

  År 2005 tog ebm-papst ett beslut om en långsiktig utvecklingssatsning med målet att åstadkomma radikala förbättringar. Med facit i hand kan man också konstatera att satsningen gett önskat resultat. I flera steg har ebm-papst axialfläktar fått en allt högre verkningsgrad samtidigt som ljudnivån reducerats med många dB. Fläktarna intar idag också en särställning på marknaden och har en teknisk och prestandamässig tätposition.

  Axialfläktarnas utveckling
 • Forskning och utveckling

  Under de senaste räkenskapsåren har ebm-papst investerat cirka 100 miljoner Euro/år i forskning och utveckling inom bland annat fläktområdet. Fokus i utvecklingsarbetet låg på aerodynamik, akustik/ljud, ökad energieffektivitet och även utökade möjligheter till elektronisk styrning. Läs mer om hur vi bedriver vår forskning inom bland annat akustik/ljud och verkningsgrad.

  Forskning och utveckling
 • Dokumentation

  Här hittar du diverse manualer och mjukvara för nedladdning samt information om hur du går tillväga för nedladdning av PC-programmet EC-Control för direkt digital styrning av ebm-papst EC fläktmotorer.

  Dokumentation
 • GreenTech EC-teknologi

  ebm-papst var ett av de första företagen att inse de ekonomiska och miljömässiga fördelarna med EC-teknologin och står till stora delar bakom teknikens utveckling. GreenTech EC-teknologi från ebm-papst är resultatet av en konsekvent strategi med fokus på att göra fläktarna och elmotorerna allt mer energieffektiva.

  GreenTech EC-teknologi
 • Ekodesigndirektivet ErP

  Ekodesigndirektivet ErP2015 ställer krav på lägsta tillåtna verkningsgrad för fläktar. Här hittar du ErP-data för fläktar tillverkade av ebm-papst.

  Ekodesigndirektivet ErP