GreenTech EC-teknologi från ebm-papst
ebm-papst var ett av de första företagen att inse de ekonomiska och miljömässiga fördelarna med EC-teknologin och står till stora delar bakom teknikens utveckling. Så tidigt som 1965 var ebm-papst på marknaden med världens första EC/DC kompaktfläkt, 30 år innan någon annan tillverkare. GreenTech EC-teknologi från ebm-papst är resultatet av en konsekvent strategi med fokus på att göra fläktarna och elmotorerna allt mer energieffektiva.


Föregångare inom EC-motorteknologi

Utvecklingen av EC-motorn har varit en av ebm-papst viktigaste utmaningar. Vår framgång syns idag i ett världsledande sortiment med fläktar drivna med EC-motorer. I många år har våra energisnåla och pålitliga EC-fläktar och EC-motorer använts i en lång rad olika applikationer där högsta krav på tillförlitlighet ställs.


GreenTech EC-teknologi både för OEM och utbyte

Fördelarna med GreenTech EC-teknologin kommer till nytta såväl i nya produkter på OEM-marknaden som vid renovering av anläggningar. Energieffektiva lösningar blir allt viktigare och utgör ett viktigt kriterium både för våra OEM-kunder och slutanvändare. Vi fortsätter att utveckla och finslipa vår EC-teknologi för att möta framtidens ännu tuffare krav från kunder, marknad och samhälle när det gäller energieffektiva lösningar.


GreenTech EC sparar energi på flera sätt

Den avgörande fördelen med våra EC-fläktar och EC-motorer jämfört med konventionella asynkronmotorer ligger i den betydligt högre verkningsgraden på upp till 90% jämfört med 20-70% hos vanliga AC-motorer. Detta innebär inte bara bättre utnyttjande av tillförd energi utan också minskad värmealstring och därmed längre livslängd. I genomsnitt minskar EC-fläktar från ebm-papst energianvändningen med 30% jämfört med om konventionella AC-motorer hade använts. Ofta blir besparingen i praktiken ännu större.


Se filmen om EC-teknologi från ebm-papst