Lyckat projekt med energiscouter på ebm-papst

Projektet med energiscouter startades på ebm-papst i november 2010.
Utrustade med mätutrustning och annan teknik arbetar de självständigt med att hitta möjligheter till att minska energianvändningen på ebm-papst i Tyskland. Vare sig det handlade om tryckluftläckage eller värmeläckage hittade energiscouterna läckagen och åtgärdade dem.

Projektet medverkar till att ungdomarna blir medvetna om energi- och miljöfrågor. De får en utmärkt inblick i hur energi i praktiken kan sparas, även med mindre åtgärder som t.ex. byte av en tätning, och därmed bidra till minskad miljöpåverkan. Energiscouterna blir medvetna om frågorna inte bara på arbetet utan tar även med sig kunskaperna hem och en del börjar spara energi hemma och inspirerar entusiastiskt sin omgivning att göra sitt för att bidra till minskad miljöpåverkan.


Med hjälp av totalt 40 energiscouter har över 500 läckage hittats och åtgärdats på ebm-papst och företaget sparar omkring 640 000 € i minskade energikostnader. På företagets huvudkontor i Mulfingen har hittills 16 energiscouter arbetat, i St Georgen tolv, i Landshut åtta och på Zeitlauf fyra energiscouter, där projektet just införts.

ebm-papst projekt med energiscouter har varit så framgångsrikt att ideén spritt sig till många andra företag i Tyskland och ”The Association of German Chambers of Commerce and Industry (DIHK) har antagit utbildningsprogrammet. Totalt utbildar nu 23 st ”Chambers of Commerce” och företag över hela Tyskland trainees för att bli energiscouter. Över 500 energiscouter har hittills utbildats och hjälper nu företag att spara energi.

Energiscouterna använder bland annat följande utrustning:
- Tryckluftsläckagedetektor
- Energikostnadsmätare
- IR-termometer
- Värmekamera
- Laptop
- Arbetsvagn med verktyg och utrustning