Forskning och utveckling


Miljardinvesteringar i forskning och utveckling av allt tystare fläktar med högre verkningsgrad

Under de senaste räkenskapsåren har ebm-papst investerat cirka 100 miljoner Euro/år i forskning och utveckling inom bland annat fläktområdet. Fokus i utvecklingsarbetet har varit på aerodynamik, akustik/ljud, ökad energieffektivitet och även utökade möjligheter till elektronisk styrning. Sett i ett historiskt tioårsperspektiv är det miljardbelopp som ebm-papst satsat på forskning och utveckling inom fläktteknik, och satsningarna kommer inte att avta. Dr. Bruno Lindl är ansvarig för R&D hos ebm-papst och ser fler framtida tekniska trender där han menar att ebm-papst ska gå i täten för utvecklingen. ”Det finns en potential till ytterligare innovationer inom olika områden som exempelvis aerodynamik och akustik. Här ser vi goda möjligheter att bedriva utvecklingsarbetet tillsammans med externa forskningsinstitut vilket vi också ger hög prioritet”.
  • Akustik/ljudnivå och verkningsgrad

    Ljud från fläktar är något som både kan irritera, engagera och leda till nya forskningssatsningar och tekniska innovationer. De fläktar som idag installeras i olika typer av kylanläggningar är betydligt tystare än för femton år sedan. ebm-papst bedriver mycket forskning för att bidra till utvecklingen av tystare fläktar. Läs mer i våra specialartiklar samt om våra referenscase med lyckade installationer av EC-fläktar som inte bara gett våra kunder en minskad energiförbrukning och en högre verkningsgrad utan även en lägre ljudnivå.

    Akustik/ljudnivå och verkningsgrad