Diagonal kompaktmodul

Den intelligenta fläktlösningen för kylning av kraft-elektronik

Låg energiförbrukning en av många fördelar

 • Mottryckstålig diagonalfläkt ger längre filterlivslängd och minskat underhållsbehov
 • Upp till 49 % lägre energiförbrukning
 • Lägre energiförluster och effektivare kylning. Längre serviceintervaller
 • Upp till 50% bättre prestanda vid nominell effekt
 • Behovsstyrt luftflöde genom varvtalsreglering
 • Upp till 7 dB (A) ljudreducering
 • Litet monteringsdjup
 • Helt förmonterad - Plug & Play!
 • Mekaniskt kompatibel med befintliga industristandarder för okomplicerad ombyggnad och fläktbyte
Kompakt format och stor kyleffekt
Den nya fläktmodulens storlek är mekaniskt kompatibel med de kompaktfläktar som finns tillgängliga på marknaden vilket förenklar ett fläktbyte. Den externa ytterrotormotorn gör modulen extremt kompakt med ett mycket litet monteringsdjup.

Modulen i den nya storleken 200 mm finns dels i en AC-version för 230 V 50 Hz och 115 V 60 Hz samt, dels med en Greentech EC-motor för 230 VAC och 115 VAC spänning.

Den diagonala kompaktmodulen ger betydligt högre prestanda vid lägre effekt jämfört med många kompaktfläktar med AC-motorer.

Viktiga fördelar är en värdefull effektreserv, förbättrad kyleffekt samt lägre ljudnivå.

Utveckling i teknikens framkant

Det diagonala fläkthjulet - en optimal flödesmaskin
– Mottryckstålig
– Högre effektreserv med högre densitet utan ökad filterigensättning
– Fläkthjulets höga effektivitet ger maximal prestanda med låg ljudnivå
ebm-papst Greentech EC-motor - Effektiv och ekonomisk
– Hög effekt
– Lång livslängd
– Behovsstyrd varvtalsreglering
– Enkel idrifttagning
– Integrerad elektronik
– Robust konstruktion
– Kapslingsklass IP 54
Enkel installation
– Mekaniska kompatibel med kompaktfläktar
– Enkel montering på filterramen
– Extra skyddsgaller finns tillgängligt både för utlopps- och insugssidan
– Litet monteringsdjup
– Kan monteras för båda flödesriktningarna
Flexibel strömförsörjning
– Enkel plug in med kontaktdon
– 115 V AC, 230 VAC och även EC-versioner
– Finns i version med AC-kondensatormotorer
– Kontaktdonsläget kan roteras 4 x 90 °
Terminal till EC-versionen med kontrollgränssnitt
– 0-10 V / PWM styringång
– 10 V spänningsutgång för externa sensorer (t ex temperaturgivare )
– Möjlighet till styrning och övervakning

Prestanda i toppklass

Avsevärt lägre energiförbrukning jämfört med kompakta AC-fläktar för fliterkassetter
Jämfört med den nuvarande branschstandarden för fläktar förbrukar den nya diagonala fläktteknologin med EC-motorer cirka hälften av energin och detta vid samma luftflödeskapacitet. Diagrammet till vänster visar energiförbrukningen hos en konventionell AC-kompaktfläkt jämfört med energiförbrukningen hos den nya diagonal kompaktmodulen med EC-motor. Jämförelsen är gjord vid ett normalt driftsförhållande för kylning av ett kopplingsskåp med kraft-elektronik.
Bibehållen kyleffekt även om filter blir igensatta
Vid samma fläktstorlek ger den nya diagonala kompaktmodulen högre luftprestanda vid likvärdiga driftförhållanden. Även med en ökande filterigensättning levererar kompakt-modulen erforderlig luftprestanda och som i detta exempel med ett kylskåp 500 m³/h. Det uppstår ingen förlust i kyleffekt, livslängden på
filtren blir längre och behovet minskar av underhålls- och serviceinsatser.
Den modell av kompaktmodulen som är utrustad med Greentech EC-motor kan enkelt regleras och styras för att kyleffekten alltid ska bli den önskade. Tack vare varvtalsregleringen kan luftflödet och därmed kylkapaciteten förbli konstant även vid en ökad filterigensättning . Detta innebär att avledning av spillvärmen hålls vid en konstant nivå samtidigt som den diagonala kompaktmodulen med EC-motor sparar en betydande mängd energi. Dessutom
kan ljudnivån reduceras med så mycket som upp till 7 dB.

Effektivare, tystare och mer flexibel

Den huvudsakliga funktionen för fläktar i kontrollskåp är att avleda termisk belastning samtidigt som de ska arbeta så effektivt och tyst som möjligt. ebm-papst diagonala kompaktmodul har utvecklats speciellt för sådana krav. Andra exempel på användningsområden är motorapplikationer med krav på variabel frekvens, kylning av elektronik och växelriktare samt mer standardiserade kylapplikationer inom industrin och olika tekniska applikationer. Den diagonala kompaktmodulen ger många fördelar:
Även med en ökande filterigensättning fortsätter den att leverera den luftprestanda som krävs för effektiv värmeavledning och detta med största möjliga effekt. Detta minskar avsevärt det bortfall av kyleffekt som annars kan uppstå vid filterigensättning. Samtidigt blir kylningen jämnare och mer effektiv. Den tryckokänsliga kurvan för den diagonala fläkten förlänger livslängden för filterdynorna och förlänger också underhållsintervallerna. Som en extra fördel är ljudnivån hos den diagonala fläktmodulen mycket lägre jämfört med de tubfläktar av axialtyp som annars är vanliga vid kylning av elektronik. Tack vare kompaktmodulens högre prestanda ger EC-versionen dessutom betydligt bättre värmeavledning samtidigt som energibesparingen blir större tack varje den behovsstyrda varvtalsregleringen med 0-10 V styrspänning . Gränssnittet möjliggör också en enkel anslutning av externa temperatursensor vilket ytterligare ökar möjligheterna anpassa fläktstyrningen till det aktuella kylbehovet. Vid utvecklingen av den nya kompaktmodulen har målet varit högsta möjliga flexibiliteten. Modulen är konstruerad för snabb och okomplicerad installation oberoende av önskad luftflödesriktning. Att modulen är mekaniskt kompatibel med befintliga tubfläktar på marknaden bidrar till att ett fläktbyte blir enkelt och går snabbt. De integrerade kontakterna gör anslutningsarbetet okomplicerat. Att skyddsgaller finns som tillval för både utlopps- och insugningssidan är ytterligare en fördel och möjlighet med den nya diagonala kompaktmodulen.
Principen: centrifugal + axial = diagonal
De nya diagonala kompaktmodulen har ett diagonalt fläkthjul som kombinerar fördelarna hos axial- och radialfläktar. Fördelarna blir extra tydliga under driftförhållanden med medelstort tryck: Tryckokänslighet även vid ökande tryckfall, och samtidigt en hög luftflödeskapacitet i kombination med en låg ljudnivå. Den diagonala utflödet ger också ett jämnare luftflöde genom ett kontrollskåp vilket avsevärt minskar risken att "hot spots" ska bildas. En viktig fördel är ökad livslängd på elektronikkomponenter och ett minskat underhållsbehov.
Nya utmaningar ställer krav på nya fläktlösningar
Marknadens behov av effektiva lösningar för kylning av känslig elektronik växer ständigt, samtidigt som kraven ökar på att högpresterande lösningar också ska vara intelligenta med olika möjligheter till styrning och kontroll. Hittills har tubfäktar av axialtyp använts i stor utsträckning och dessa fungerar som bäst när tryckfallet är litet. Tubfläktarna når dock sin begränsning om tryckfallet ökar som följd av det krävs högre effekt eller om det uppstår en igensättning av filter. I dessa situationer blir dessa fläktar ineffektiva samtidigt som ljudnivån blir hög.

Den nya diagonal kompaktmodulen från ebm-papst erbjuder en idealisk lösning som tillgodoser marknaden behov av effektiv elektronikkylning. Då fläktkurvan är mindre känslig för tryck ger den diagonala fläkten en hög och jämn kyleffekt om det exempelvis uppstår igensättning av filter. Dessutom ger fläktens stora luftflöde en högre kyleffekt vilket gör kompaktmodulen mycket lämplig för krävande applikationer där kraven på effektiv kylning är extra höga. Till detta ska läggas de nämnda fördelarna med enkel montering och installation som också är ett allt vanligare krav från marknaden.

Sex skäl som gör ebm-papst till en idealisk samarbetspartner:

Som ett världsledande företag inom utveckling och tillverkning av energieffektiva fläktar och elmotorer är ebm-papst en efterfrågad teknikpartner inom ett stort antal marknadssegment. Med över 15 000 produkter kan vi erbjuda en optimal lösning för i princip alla förekommande applikationer och tekniska utmaningar. Våra fläktar och elmotorer är driftsäkra, tysta och energieffektiva.
 • Kompletta systemlösningar. Som experter på avancerad motorteknologi, elektronik och aerodynamik kan vi tillhandhålla kompletta systemlösningar.
 • 600 ingenjörer. Våra ingenjörer och tekniker kan utveckla lösningar som perfekt matchar varje kundbehov.
 • Tekniskt världsledande. Vår GreenTech-baserade EC-teknologi sätter nya standarder globalt. Att ebm-papst är tekniskt världsledande ger våra kunder konkurrensfördelar.
 • Kund- och marknadsnärhet ebm-papst har 57 säljkontor runt om i världen.
 • En unik kvalitetsstandard. ebm-papst kvalitetskrav är kompromisslösa och omfattar alla delar av verksamheten och varje steg fram till en färdig produkt.
 • Ett brett miljö- och samhällsengagemang. Vi tar ansvar för miljön genom utveckling av energieffektiva produkter, miljövänliga tillverkningsprocesser och ett brett samhällsengagemang.