Grön Intelligens (Green Intelligens) är vår filosofi

Grön Intelligens innebär att varje ny produkt som vi utvecklar måste vara intelligentare än sin föregångare samt bättre ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi har haft ett miljötänkande i årtionden, långt innan ”hållbarhet" och "ekologi” blev modeord. År efter år har kunskap, beslutsamhet och uppfinningsrikedom steg för steg förbättrat och förfinat våra produkter mot mer kraftfulla och effektiva fläktar och motorer som kan möta dagens prestanda- och miljökrav. Resan slutar inte nu. Vi fortsätter med vårt ständiga utvecklingsarbete för att möta framtidens krav. Nästa steg är genom att tillföra intelligens i produkterna samt för de system som de ingår i.

  • GreenIntelligens
  • Energiscouter på ebm-papst