AxiForce – skyddar känslig teknik i elektroniktäta applikationer
AxiForce är en serie axialfläktar som utvecklats för elektroniktäta och störningskänsliga applikationer.
I en högteknologisk och allt mer uppkopplad värld ökar mängden elektronik inom många applikationsområden.
En konsekvens är allt tuffare krav på effektiv kylning och kontroll av temperaturnivåer, men också på låga ljudnivåer.
Med AxiForce går det att svara upp mot dessa krav även när installationsutrymmet är begränsat, som exempelvis i styrskåp för industriell automation.

AxiForce finns i storlekarna 80, 120 och 172 mm.


Egenskaper:
- Hög verkningsgrad
- Låg ljudnivå – upp till 6 d(B) lägre jämfört med sina föregångare (AxiForce 80 mm)
- Aerodynamiskt optimerade fläktblad
- Effektivt axiellt luftflöde avlägsnar värme alstrad av tätt packad elektronik
- Bibehållet luftflöde trots höga mottryck
- Finns med IP68-kapsling för tuffa applikationsförhållanden (damm, smuts, saltstänk)
- Kan förses med temperatursensor för hastighetsstyrning
- Svarar upp mot gränsvärden för EMC klass B för elektromagnetisk störning, EN 55022 (option för AxiForce 80 och 120 mm)

Applikationsområden:
Beskrivning:
Under många år har ebm-papst kontinuerligt vidareutvecklat programmet med axialfläktar i takt med att många applikationsområden förses med allt mer tekniska komponenter och elektronik.
Säker och effektiv kylning är helt avgörande för att minimera risken för driftstörningar i exempelvis mobilnät och olika IT-miljöer. Fläktarna måste också klara av att stå emot smutsiga miljöer och kraftiga temperaturfluktuationer.
Med AxiForce har ebm-papst satt en ny fläktstandard för sådana applikationer. Fläktarna svarar upp mot krav på hög verkningsgrad även vid höga mottryck och AxiForce ger närmast extrema prestanda i förhållande till det kompakta formatet. Att fläktarna dessutom är tysta är viktigt i olika industrimiljöer. AxiForce ger ett effektivt axiellt luftflöde, som avlägsnar den värme som kan uppstå i styrenheter med tätt packad elektronik.
Fläktarnas kompakta format underlättar vid konstruktionen av bl a styrskåp där utrymmet ofta är begränsat.


AxiForce80:
“Lillebror”, kompakt & kraftfull. Optimal vid begränsat installationsutrymme. Nytt 3-spoligt motorkoncept, 90W, förbättrad effektivitet. Option: klass B (enl. EN55022)

AxiForce120:
“Mellanbrorsan”, allround. Optimal vid krav på låga ljudnivåer. 1-spolig, välj mellan metall- eller plasthölje, förbättrad ljudbild.

AxiForce172:
“Storebror” Optimal vid krav på högt mottryck. Ny 3-spoligt motorkoncept, förbättrad prestanda och ljudreducering.