En ny motorgeneration med programmerbart gränssnitt


ebm-papst lanserar generation 3 av EC-motorer i serien M3G

ebm-papst fortsätter sitt arbete med att utveckla sina EC-motorer så att de skall kunna vara till ännu större nytta för kunderna. Med 3:e generationen EC-motorer har man tagit det ytterligare ett steg genom att inte bara öka verkningsgraden, utan att även öka kommunikationsmöjligheterna. Utöver detta har man även gjort dem robustare mot störningar från matningsspänningen.

Energieffektiviteten, integrerad elektronik, låga ljudnivåer, enkla installationer och möjligheten till kommunikation via exempelvis MODBUS är några faktorer som gjort att ebm-papst fläktar med EC-motorerna i 150-serien har en mycket stark marknadsposition. Nu har denna motorserie utvecklats ytterligare och resultatet är en helt ny Generation 3.

Ny design

1. Aktiv motorkylning
2. LED-indikering för aktuell motorstatus
3. RFID/NFC-funktionalitet som t ex gör det möjligt att ändra inställda parametrar via en smartphone

Högre prestanda

• 4 kW effekt vid max omgivningstemp. på 40 °C
• Ersätter 1,7 och 3 kW
• Aktiv motorkylning möjliggör prestandahöjning
• 6kV överspänningsskydd och aktiv omkopplare
• Högre tolerans mot spänningsvariationer

Programmerbart gränssnitt med många nya funktioner

• Programmering via I/O
• Nya MODBUS version 6

Mer prestanda till likvärdig kostnad

• Motorerna i Generation 3 ligger på en likvärdig prisnivå jämfört med Generation 2

Jämförelse mellan motorer i Generation 2 och Generation 3

En viktig skillnad av vad som skiljer de olika motorgenerationerna åt är den aktiva motorkylningen hos Gen 3 motorerna. Den aktiva kylningen fungerar så att kall omgivande luft sugs in och blåser ut den uppvärmda luft som alstras runt motorns elektronik. Kylelementen/kylflänsarna där luften förs in har också fått en design som förhindrar igensättning. Till skillnad mot Gen 2 har Gen 3 motorerna 4 kW effekt istället för 3 kW eller 1.7 kW. Gen 3 programmet kommer även att utökas med versioner med effekten 8 kW.
Jämförelse av M3G 150 Generation 2 till vänster och M3G 150 Generation 3 till höger.

Programmerbart gränssnitt erbjuder nya möjligheter

+ Konfigurering av input/output
+ Programmerbar likspänning för matning av sensorer (3,3V-24V / 0,8W)
+ Konfiguration av nödläge: automatisk växling av inställda värden
+ Fläktens gränssnitt fungerar som MODBUS-nav för analoga enheter:
• fjärrkontrollens utgång 0-10V kan t.ex. användas för att kontroll av spjäll
• fjärrkontrollen ingång 0-10V kan t.ex. samla in data från en temperatursensor
+ Läsbara värden av:
• aktuell ingångseffekt (i W)
• energiförbrukning under fläktens livslängd (i kWh)
+ Registrerad Information kan “speglas” för snabbare MODBUS-kommunikation
+ Ny automatisk adresseringsmetod för flera fläktar

Gen 3 motorer finns tillgängliga idag och programmet utökas

• M3G150 Gen 3 var starten på en uppgradering av hela motorprogrammet
• M3G112 Gen 3 är under utveckling och några storlekar finns redan tillgängliga
• Fler storlekar kommer att lanseras kontinuerligt

Vilka fläktar har den nya motorn Gen 3?

• Radialfläktarna RadiCal II
• Kammarfläktarna RadiPac II (kompaktversionen med mindre byggdjup)

Summering av fördelar med Gen 3 motorerna

• 4 kW effekt istället för 3 kW eller 1.7 kW
• Nytt koncept för aktiv motorkylning
• 6 kV överspänningsskydd
• Högre tolerans mot spänningsvariationer
• LED-indikering visar aktuell motorstatus
• Konfigurerbart gränssnitt
• MODBUS version 6
• RFID/NFC-funktionalitet
• I övrigt samma fördelar som hos motorerna i Gen 2
• Ger mer prestanda till i princip samma kostnad!

Fördelar med den nya motorn i RadiCal-fläktar (RadiCal II Gen 3):

• 6kV överspänningsskydd
• Högre tolerans mot spänningsvariationer
• LED-indikering visar aktuell motorstatus
• Konfigurerbart gränssnitt
• Mycket enkel installation
• Stor effektivitet
• Ännu lägre ljudnivå
• Hög driftsäkerhet
• Förbättrad effektivitet i lägre tryckområden
• Högre prestanda med samma dimensioner

Fördelar med den nya motorn i RadiPac-fläktar (RadiPac II Gen 3):

• 6kV överspänningsskydd
• Högre tolerans mot spänningsvariationer
• LED-indikering visar aktuell motorstatus
• Konfigurerbart gränssnitt
• Samma eller något lägre effektivitet jämfört med RadiPac med motor Gen 2
• Generation 3 möjliggör högre prestanda
• Klarar driftsförhållanden med temperaturer på 60 ° C
• Ger mer prestanda till i princip samma kostnad!
• Kostnadsreduceringar möjligt då motorn täcker ett brett effektområde och kan användas i fläktar med effekt från 6kW


ebm-papst var ett av de första företagen att inse de ekonomiska och miljömässiga fördelarna med EC-teknologin (EC-motorer; elektroniskt kommuterade motorer). Redan 1965, 30 år före de flesta andra tillverkarna, lanserade ebm-papst sin första EC/DC-kompaktfläkt. Utvecklingen av EC-motorer har sedan dess varit en av ebm-papst viktigaste framgångsfaktorer. EC-teknologin utvecklas och finslipas kontinuerligt för att kunna möta allt högre krav från kunder, marknad och samhälle.