Styr- och reglerutrustning

Steglös reglerutrustning, transformatorregleringar och frekvensomriktare.

  • Steglös reglerutrustning

    Vid val av varvtalsreglering bör hänsyn tas både till ekonomiska och tekniska aspekter. De tekniska aspekter man skall ta hänsyn till är framför allt ljud och livslängd. De flesta elektriska metoder att variera en motors varvtal innebär att ljud alstras i motorn. Undantaget från detta är EC-Integral motorn som ljudlöst varvtalsregleras med 0-10V signal från exempelvis en regulator.

    Steglös reglerutrustning