Uppförandekod

ebm-papst är ett speciellt företag. Det beror främst på våra grundläggande värderingar som vi lever efter sedan över 60 år. En viktig del i vår företagskultur är att vi inte bara baserar vårt beteende på lagen utan också på etiska värden. Vi agerar respektfullt mot våra medmänniskor och mot miljön. Denna uppförandekod är bindande för varje medarbetare och skall hjälpa till att följa våra regler och efterleva våra värden. ebm-papst uppfyller även uppförandekoden i Responsible Business Alliance (RBA). Denna uppförandekod fastställer normer som skall garantera säkra arbetsförhållanden inom elektronikindustrins inköpsprocess, en respektfull behandling av arbetskraft samt miljövänliga och etiskt försvarbara företagsprocesser.

Läs om våra ledningsprinciper inklusive uppförandekod på ebmpapst.com:
Corporate Management Principles incl. Code of Conduct

Incidentrapporteringssystem
Att öppet hantera svagheter och fel hjälper till att tidigt identifiera nödvändiga steg och åtgärder för att förhindra skada på rykte och tillgångar hos ebm-papst, dess anställda samt affärspartners.
Med BKMS® Incident Reporting systemet rapporteras efterlevnadsöverträdelser av lagkrav och interna organisationsregler .
Det webbaserade och certifierade incidentrapporteringssystemet finns tillgängligt för alla - såväl anställda och affärspartners i ebm-papst Group, som alla andra personer dygnet runt, oavsett plats.
Du kan lämna in din anmälan anonymt eller genom att ange dina kontaktuppgifter.
Då vi strävar efter öppen kommunikation så ofta som möjligt, ser vi gärna att du uppger ditt namn när du gör en anmälan.
Oavsett så kommer vi att behandla din information som strikt konfidentiell med hänsyn till alla inblandade parters legitima intressen.

Vidare till incidentrapporteringssystem