Uppförandekod

ebm-papst är ett speciellt företag. Det beror främst på våra grundläggande värderingar som vi lever efter sedan över 50 år. En viktig del i vår företagskultur är att vi inte bara baserar vårt beteende på lagen utan också på etiska värden. Vi agerar respektfullt mot våra medmänniskor och mot miljön. Denna uppförandekod är bindande för varje medarbetare och skall hjälpa till att följa våra regler och efterleva våra värden. ebm-papst uppfyller även uppförandekoden i Responsible Business Alliance (RBA). Denna uppförandekod fastställer normer som skall garantera säkra arbetsförhållanden inom elektronikindustrins inköpsprocess, en respektfull behandling av arbetskraft samt miljövänliga och etiskt försvarbara företagsprocesser.

Läs uppförandekoden i sin helhet här (pdf)