Leveransvillkor och Återköpspolicy

Vi följer allmänna leveransvillkor NL09 för leveranser av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. Utgivna 2009 av DI, Danmark, Teknologiateollisuus – Teknologiindustrin, Finland, Norsk Industri, Norge, samt Teknikföretagen, Sverige.

NL09_svensk.pdf

Återköpspolicy

Vi erbjuder våra kunder en möjlighet att returnera inköpta varor vid felköp via vårt återköpsförfarande. Tjänsten är en extra service till våra kunder som dessutom värnar vår gemensamma miljö genom möjligheten till återanvändning av processat material. Förfrågan om återköp skall ske inom två (2) veckor efter faktureringsdatum på aktuell vara. Återköpsförfarandet skiljer på Standardvaror och Kundunika varor. Indelning mellan Standardvaror och Kundunika varor genomförs av ebm-papst AB. Kontakta oss gärna via order@ebmpapst.se alt. 010-454 44 00 i de fall du önskar mer information gällande de varor ni redan köpt eller avser köpa.

Återköp av standardvara

Vid återköp av standardvara betalar och ombesörjer kund returfrakt.

Även följande gäller:

Retur av godset skall ske inom två veckor från att ebm-papst bekräftat att återköp är möjligt och returnummer skickats till kund.
Returnerad vara ska vara oanvänd och returneras i sitt originalemballage.
Returnerad vara ska i övrigt överensstämma med varans produktspecifikation.
Returnerat gods skall märkas med returnummer.Returnummer anskaffas genom kontakt med oss via order@ebmpapst.se alt. 010-454 44 00. ebmpapst AB ersätter 75% av fakturerat pris för vara exklusive emballage och frakt.

Återköp av kundunik vara

Kundunika varor återköps ej.