Integritetspolicy

ebm-papst-gruppen tycker det är roligt att du besöker våra webbsidor och är intresserad av vårt företag och våra produkter. Vi tar skyddet av din integritet på stort allvar. ebm-papst ser det som en del av företagets ansvar att skydda information och uppgifter som anförtros oss. För att du ska känna dig trygg när du besöker våra webbsidor, håller vi hårt på gällande lagar vid behandlingen av personuppgifter och vill här passa på att informera dig mer ingående om hur vi hanterar dina uppgifter.


1. Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?

Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter när du besöker denna webbsida är ebm-papst AB, Äggelundavägen 2, 175 62 Järfälla, Sverige, Tel 010-454 44 00, info@ebmpapst.se.


2. När samlar ebm-papst in uppgifter om dig?

Vi samlar in uppgifter i begränsad omfattning för att kunna ge dig erbjudanden som passar just dig. Du kan besöka våra webbsidor utan att meddela oss några personuppgifter. Vi sparar bara teknisk åtkomstinformation i så kallade serverloggfiler, som t.ex. namnet på filen som begärts, datum och klockslag för filhämtningen, överförd datamängd och vilken internetleverantör filhämtningen gjordes genom. Dessa uppgifter används enbart för att säkerställa att sidan fungerar störningsfritt och analyseras för att förbättra våra erbjudanden. Vi samlar in personrelaterade uppgifter främst:

• vid registreringen för individuell kundåtkomst
• vid jobbansökningar online
• vid prenumeration på vårt nyhetsbrev
• i kontaktformulär och formulär om serviceförfrågan
• vid kontakt via e-post/ telefon
• när en kommentar skrivs på bloggen

Vilka uppgifter som samlas in vid varje tillfälle, syns i respektive inmatningsformulär. Vi använder de uppgifter du anger till att handlägga avtal, utföra tjänster och bearbeta dina förfrågningar.


3. Vad används uppgifterna till hos ebm-papst?

3.1 För att uppfylla plikter enligt avtal (art. 6 avsnitt 1 bokstav b GDPR)

ebm-papst använder dina uppgifter med målsättningen att kunna ge dig bästa möjliga service. I samband med detta behandlar vi dina uppgifter ansvarsfullt. Dina uppgifter använder vi närmare bestämt för att • bearbeta dina kundordrar och serviceförfrågningar • skicka dig nyhetsbrevet med e-post, om du har beställt detta

3.2 Inom ramen för intresseavvägning (art. 6 avsnitt 1 bokstav f GDPR)

Vi kan dessutom använda dina uppgifter baserat på en intresseavvägning gällande skydd av våra eller en tredje parts i regel ekonomiska intressen, dock behandlar vi i dessa fall där det är möjligt uppgifterna anonymt eller pseudonymt. Detta görs med följande syften: • Kontroll, optimering och vidareutveckling av tjänster och produkter • Genomförande av reklamkampanjer, marknadsundersökningar och enkäter • Genomdrivande av juridiska anspråk och försvar vid juridiska tvister • Identifiering, förhindrande och uppklarande av brott • Säkerställande av säkerheten och driftsäkerheten hos våra IT-system

3.3 Till följd av ditt medgivande (art. 6 avsnitt 1 bokstav a GDPR)

Om du har givit oss ditt medgivande för att behandla dina uppgifter, utgör medgivandet den rättsliga grunden för all behandling av uppgifter som omfattas av medgivandet. Detta gäller särskilt ett eventuellt givet medgivande vid kontakt i reklamsammanhang via telefon eller e-post. Du kan när som helst ta tillbaka ditt framtida medgivande. Du kan när som helst avbeställa nyhetsbrevet genom att antingen skicka ett meddelande via kontaktuppgifterna ovan eller klicka på en länk avsedd för detta i själva nyhetsbrevet.

3.4 För att uppfylla juridiska plikter (art. 6 avsnitt 1 bokstav c GDPR)

Vi måste uppfylla olika juridiska plikter, t.ex. lagstadgade plikter om bevarande av affärsdokument.


4. Spridning av dina uppgifter

Dina uppgifter används endast i den omfattning som respektive fall kräver. Vid behov kan dina uppgifter skickas vidare inom ebm-papst-gruppen. Om externa leverantörer (hosting provider) anlitas för drift av denna webbsida, får de externa leverantörerna endast tillgång till dina uppgifter i den mån det krävs för att de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter och funktioner. Om dessa leverantörer behandlar dina uppgifter utanför Europeiska Unionen, kan detta leda till att dina uppgifter skickas vidare till ett land som inte erbjuder samma persondataskydd av samma standard som Europeiska Unionen. I detta fall säkerställer vi att respektive mottagare i särskilt avtal eller på annat sätt garanterar ett persondataskydd likvärdigt med det som gäller i Europeiska Unionen. Du kan begära en kopia av dessa garantier.


5. Dina uppgifters säkerhet

För att skydda dina uppgifter överförs dessa krypterade (SSL/HTTPS), med hjälp av aktuella och säkra krypteringsmetoder. Dessutom skyddar vi, genom tekniska och organisatoriska åtgärder, våra webbsidor och andra system så att inte obehöriga personer kan ta bort, förstöra, komma åt, ändra eller sprida dina uppgifter.


6. Varför använder denna webbsida cookies?

För att göra det bekvämare för användare att besöka vår webbsida och för att användarna ska kunna utnyttja vissa funktioner, använder vi på olika sidor så kallade cookies. Cookies är små textfiler som sparas på den enhet du använder. Några av de cookies vi använder raderas igen när sessionen är slut, alltså när du stänger din webbläsare (s.k. session cookies). Andra cookies ligger kvar på din enhet och gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare nästa gång du besöker vår webbsida (persistent cookies). Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om att cookies lagras och i varje enskilt fall kunna bestämma om du accepterar dem eller inte, i vissa fall eller generellt. Vår webbsida kan ha nedsatt funktion om du inte accepterar cookies.


7. Webbanalystjänster från Google (Universal) Analytics

Denna webbplats använder Google (Universal) Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (www.google.se). Google (Universal) Analytics använder metoder som möjliggör analys av hur webbplatsen används av dig, till exempel genom s.k. cookies-filer som lagras på din dator. Den information som skapas om hur du använder webbplatsen överförs oftast till en server hos Google i USA och lagras där. Genom aktiveringen av IP-anonymiseringen på denna webbsida förkortas här IP-adressen innan den överförs inom Europeiska Unionens medlemsstater eller till andra stater som skrivit under avtalet via EES. Endast i undantagsfall skickas hela IP-adressen till en server hos Google i USA och förkortas där. Den anonymiserade IP-adress som inom ramen för Google Analytics skickats från din webbläsare sammanförs inte med andra uppgifter från Google.

Du kan installera ett insticksprogram till webbläsaren som förhindrar att Google kan registrera och behandla cookie-uppgifterna. Insticksprogrammet till webbläsaren kan laddas ner här: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


8. Användning av Google AdWords

Vår webbsida använder Google konverteringsspårning. Om du har kommit till vår webbsida via en annons som satts in av Google, kommer Google Adwords att lägga en cookie på din dator. Cookien för konverteringsspårning läggs in när en användare klickar på en annons som satts in av Google. Dessa cookies blir ogiltiga efter 30 dagar och är inte till för personidentifiering. Om användaren besöker vissa sidor på vår webbplats och cookien ännu inte blivit ogiltig, kan vi och Google se att användaren har klickat på annonsen och skickats vidare till denna sida. Varje Google AdWords-kund får en egen cookie. Cookies kan därmed inte spåras via AdWords-kundernas webbplatser. Informationen som samlats in med hjälp av konverteringscookien används till att skapa statistik för AdWords-kunder som valt konverteringsspårning. Kunderna får veta totalt antal användare som har klickat på kundens annons och skickats vidare till en sida försedd med en tagg för konverteringsspårning. De får dock ingen information som kan användas för att personidentifiera användare.

Om du inte vill delta i spårningen, kan du neka till att en cookie som krävs för detta lagras på din dator – exempelvis genom webbläsarinställningen som generellt avaktiverar att cookies läggs in, eller genom att ställa in din webbläsare så att cookies från domänen ”googleleadservices.com” blockeras. Observera att du inte får radera opt out-cookies så länge du inte vill ha någon registrering av mätuppgifter. Om du har raderat samtliga cookies i webbläsaren, måste du lägga in aktuell opt out-cookie igen.


9. Användning av Google Remarketing

Denna webbsida använder Remarketing-funktionen från Google Inc. Funktionen är till för att inom Googles reklamnätverk presentera intresserelaterade annonser för webbsidebesökare. I webbsidebesökarens webbläsare sparas en s.k. ”Cookie” som gör det möjligt att känna igen besökaren när denne öppnar webbsidor som tillhör Googles reklamnätverk. På dessa sidor kan besökaren se annonser som gäller sådant innehåll som besökaren tittat på vid besök på andra webbsidor som också använder Googles Remarketing-funktion. Enligt egen uppgift samlar inte Google in några personrelaterade uppgifter i samband med denna process. Om du ändå inte vill ha funktionen Remarketing från Google, kan du generellt avaktivera denna genom att göra motsvarande inställningar under http://www.google.com/settings/ads . Alternativt kan du avaktivera användningen av cookies för intresserelaterad reklam via reklamnätverket genom att följa anvisningarna under http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp . Mer information om Google Remarketing och integritetspolicyn hittar du på: http://www.google.com/privacy/ads/ .


10. Användning av Google Webfonts

På våra internetsidor integreras externa typsnitt från Google Fonts för att säkerställa att sidorna blir tilltalande att läsa. Google Fonts är en tjänst från Google Inc. (”Google”). Dessa Web Fonts integreras via ett serveranrop, i regel en server från Google i USA. Här får servern veta vilka av våra internetsidor du har besökt. Dessutom sparar Google IP-adressen för den som besökt dessa internetsidor. Typsnitten sparas i din webbläsares cache-minne, så att de inte behöver laddas på nytt vid varje besök. Detta har en positiv effekt på tiden det tar att ladda våra internetsidor.

Mer information finns i anvisningarna om persondataskydd från Google, som du kan läsa här: https://policies.google.com/privacy


11. Användning av Google Maps

Våra internetsidor använder Google Maps för att visa geografisk information visuellt. När Google Maps används, samlas även uppgifter in om besökarnas användning av kartfunktioner. Dessa uppgifter bearbetas och används senare. Här finns mer information om Googles behandling av uppgifter: https://policies.google.com/privacy.


12. Användning av YouTube-videor

På en del av våra internetsidor har vi inbäddade YouTube-videor. Tillhörande insticksprogram ägs av YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. När du besöker en sida med YouTube-insticksprogrammet, upprättas en förbindelse med servrar från YouTube. Då får YouTube veta vilka sidor du besöker. Om du är inloggad med ditt YouTube-konto kan YouTube följa vilka surfvanor just du har. Detta kan du förhindra genom att först logga ut från ditt YouTube-konto. Om en YouTube-video startas, lägger leverantören in cookies som samlar in information om användarens vanor. Den som har avaktiverat lagring av cookies för Google-Ad-programmet, kommer inte heller att få sådana cookies lagrade vid uppspelning av YouTube-videor. YouTube lägger dock in icke-personrelaterad användningsinformation även i andra cookies. Om du vill förhindra detta måste du blockera lagringen av cookies i webbläsaren. Mer information om persondataskydd hos ”YouTube” hittar du i leverantörens integritetspolicy under: https://policies.google.com/privacy.


13. Användning av sociala insticksprogram

Vi erbjuder på vår webbsida möjligheten att använda så kallade ”Social media”-knappar. Dessa knappar integreras bara som ikon på webbsidan, som innehåller en länk till knappleverantörens webbsida. När du klickar på ikonen skickas du vidare till respektive leverantörs tjänster. Först då skickas dina uppgifter till denna leverantör. Om du inte klickar på ikonen skickas inga uppgifter mellan dig och social media-knapparnas leverantörer. Information om insamling och användning av dina uppgifter i sociala nätverk hittar du i respektive leverantörs användarvillkor.

På vår webbsida har vi integrerat social media-knappar från följande företag:
Facebook Inc. (1601 S. California Ave - Palo Alto - CA 94304 - USA)
Twitter Inc. (795 Folsom St. - Suite 600 - San Francisco - CA 94107 - USA)
XING AG (Gänsemarkt 43 - 20354 Hamburg - Tyskland)
LinkedIn Corporation (2029 Stierlin Court - Mountain View – CA 94043 - USA)


14. Användning av cookies - Aumago GmbH

Vi samarbetar med Aumago GmbH, en leverantör av webbanalys och målgruppsorienterad marknadsföring. Aumago använder så kallade cookies, textfiler som sparas i datorns webbläsare och samlar in/innehåller anonyma användaruppgifter. Utifrån dessa uppgifter går det att skapa användningsprofiler under en pseudonym. Dock samlas inga personrelaterade uppgifter in. I den mån IP-adresser samlas in, sparas dessa anonymiserat genom att sista sifferblocket raderas och inte sammanförs med cookies. Dessa cookies är antingen Aumago-cookies eller cookies från leverantörer som Aumago använder sig av, som t.ex. krux digital Inc., Google Inc. etc. Användaren kan när som helst radera dessa cookies direkt i sin webbläsare. Aumago använder dessa uppgifter för att utvärdera hur besökarna använder webbplatsen och för användningsbaserad onlinereklam (OBA).


15. När raderas dina uppgifter?

När avtalet upplösts helt eller ditt kundkonto har raderats, spärras dina uppgifter för fortsatt användning och raderas när de skatte- och handelsrättsliga tidsfristerna för bevarande löpt ut, om du inte uttryckligen medgivit att dina uppgifter används även fortsättningsvis eller vi förbehåller oss en uppgiftsanvändning utöver detta som är tillåten enligt lag och som det informeras om i denna integritetspolicy. Du kan när som helst låta radera ditt kundkonto genom att antingen skicka ett informellt meddelande via kontaktuppgifterna ovan eller genom att använda en funktion avsedd för detta i själva kundkontot.


16. Vilka integritetsrättigheter har du?

Du har gällande dina uppgifter, gentemot ebm-papst under respektive lagstadgade förutsättningar, rätt till information (art. 15 GDPR), korrigering (art. 16 GDPR), radering (art. 17 GDPR), begränsning av behandling (art. 18 GDPR) och av möjlighet till uppgiftsspridning (art. 20 GDPR). Dessutom har du rätt att klaga hos en myndighet med ansvar för persondataskydd (art. 77 GDPR). Om du har givit ebm-papst ett medgivande, kan du när som helst ta tillbaka ditt framtida medgivande. Om ebm-papst behandlar dina uppgifter baserat på en intresseavvägning kan du bestrida denna behandling. Om du bestrider behandlingen, kommer dina uppgifter inte längre att behandlas, om inte det ansvariga företaget kan visa på ovillkorliga skyddsvärda skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen avser genomdrivande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.