Dubbelsugande radialfläktar RadiFit

Dubbelsugande radialfläktar RadiFit
Radifit är en direktdriven dubbelsugande radialfläkt med B-hjul i kåpa med en högeffektiv EC-motor. Vid leverans sitter kommuteringselektroniken på plats så att man enkelt kan ansluta regulator med 0-10 Vdc-signal. ”Plug and play” när det är som enklast. Radifit är främst avsedd för installation vid utbyte i befintliga aggregat när man har begränsat utrymme samt strävar efter en så enkel installation som möjligt. Fläkten kräver ingen frekvensomriktare. Hämta mall för uppmätning av aggregat.
Benämning
Spänning
Effekt
Luftflöde vid 0 Pal/s
Luftflöde vid 0 Pam3/h
Storlek
D3G250-GG09-01 RadiFit3~400 VAC1,81 kW1528.005500.0Minsta höjd 520 mm
D3G280-GG10-01 RadiFit3~400 VAC1,32 kW1708.006150.0Minsta höjd 576 mm
D3G310-GG05-04 RadiFit3~400 VAC3,18 kW2681.009650.0Minsta höjd 630 mm
D3G355-GG03-04 RadiFit3~400 VAC3,16 kW3244.0011680.0Minsta höjd 656 mm
D3G400-GG04-04 RadiFit3~400 VAC2,38 kW3531.0012710.0Minsta höjd 738 mm
Totalt 5