Aggregatfläktar

Fläktlösningar för utbyte av fläktar i befintliga aggregat. Flexibla lösningar som många gånger redan i standard utförande kan passa i ett befintligt aggregat. Anpassningar för ert specifika behov är oftast också möjliga. Hämta mall för uppmätning av aggregat.

 • Aggregatfläktar MXAC

  MXAC är en EC-lågenergifläkt som används vid renovering av luftbehandlingsaggregat. Den kan monteras stående eller liggande och stativet anpassas efter aggregatets mått. MXAC är en direktdriven enkelsugande radialfläkt med bakåtböjda skovlar och kåpa av halvspiraltyp. Mätuttag i inloppskonan för flödesmätning. EC-integralmotorn är klar för varvtalsstyrning med 0-10V. Hämta mall för uppmätning av aggregat.

  Aggregatfläktar MXAC
 • Kammarfläktar MXPC / K3G

  Direktdriven kammarfläkt med EC-motor för minskad elförbrukning. Fläkthjul med hög verkningsgrad och låg ljudalstring. Lämpar sig för installation i ventilationsaggregat i sug- eller tryckkammare. Passar för installation i nya aggregat eller för byte av fläkt i äldre aggregat. Utrustad med mätuttag på inloppskonan, inloppspackning och vibrationsdämpare. EC-motor med integrerad elektronik klar för varvtalsstyrning med 0-10 V signal.

  Kammarfläktar MXPC / K3G
 • Dubbelsugande radialfläktar RadiFit

  Radifit är en direktdriven dubbelsugande radialfläkt med B-hjul i kåpa med en högeffektiv EC-motor. Vid leverans sitter kommuteringselektroniken på plats så att man enkelt kan ansluta regulator med 0-10 Vdc-signal. ”Plug and play” när det är som enklast. Radifit är främst avsedd för installation vid utbyte i befintliga aggregat när man har begränsat utrymme samt strävar efter en så enkel installation som möjligt. Fläkten kräver ingen frekvensomriktare. Hämta mall för uppmätning av aggregat.

  Dubbelsugande radialfläktar RadiFit