Hållbara och intelligenta lösningar för ett bättre klimatEngineering a better life - vårt löfte

Att ta ansvar för människor och miljö är en integrerad del av vår företagsfilosofi.
Tillsammans med våra kunder och leverantörer, kombinerat med expert- och forskningssamarbeten, utvecklar vi innovativa, effektiva och därmed hållbara lösningar, som förbättrar vardagen för människor över hela världen. Våra hållbara och energieffektiva lösningar förbättrar livet för människor världen över varje dag - vi kallar det för Engineering a better life.
Engineering a better life är vårt löfte och innebär för oss en kombination av kontinuerligt hållbarhetsarbete, satsningar på digitala lösningar tillsammans med vårt driv att vara den branschledande innovatören.
Oavsett om det gäller luftkonditionering, datacenter, renrum, kyla, industriell kyla, transport, förnybar energi eller bostadsventilation, så kommer du i kontakt med våra lösningar och produkter varje dag, både på jobbet och hemma. Om du inte märker det så har vi gjort vårt jobb bra.

Våra lösningar kombinerar kundvärde, intelligens och effektivitet på helt nya sätt – och på ett så resurseffektivt sätt som möjligt.

Reducerade CO2-utsläpp, enklare installation och energibesparingar

Vi har högsta fokus på hållbar tillverkning av de produkter vi utvecklar, vilket bidrar till att minska koldioxidavtrycket från slutkundens applikation.
Vare sig det gäller fläkt-, motor-, eller drivlösningar blir våra produkter – genom våra satsningar på forskning och utveckling – allt mer energieffektiva, samtidigt som de bidrar till minskade utsläpp. Installationerna förenklas och möjligheterna till skräddarsydda och ekonomiska applikationslösningar blir allt fler.

Vinsten för kunden mäts i termer som till exempel reducerade CO2-utsläpp, enklare installationer och energibesparingar.

ebm-papst om:

Hållbarhet:
År 2025 siktar vi på att vara koldioxidneutrala globalt när det gäller våra direkta och indirekta utsläpp inom vår egen verksamhet.
Vi har tänkt hållbart sedan företaget grundades: Varje produkt vi tillverkar ska överträffa sin föregångare, både ekonomiskt och ekologiskt, vilket bidrar till att göra våra kunders applikationer mer hållbara.

Digitalisering:
Från den första integrerade elektroniken före millennieskiftet till dagens nätverkslösningar: ebm-papst tillför digitalt mervärde till dina applikationer.
Tillsammans hittar vi lösningen som sänker kostnaderna, sparar energi och minskar utsläppen, vilket hjälper dig bort från efterfrågestyrd verksamhet till mer effektiv fjärrövervakning och proaktivt underhåll, eller datadrivna byggnader med hjälp av AI.

Innovation:
Innovation har alltid varit drivkraften bakom vår framgång. Företaget grundades med tro på en motor som var långt före sin tid. Senare var vår utveckling av EC-teknik lika banbrytande. Vår innovationsförmåga underbyggs av konsekventa investeringar i forskning och utveckling över hela världen. Våra tekniska framsteg hjälper våra kunder att göra sina applikationer bättre och bättre. Det är på så vis vi skapar och befäster tekniskt ledarskap i framkant av utvecklingen.