Axialfläktarna i AxiEco-serien har utvecklats för applikationer med krav på höga mottryck

Axialfläktars främsta användningsområde har varit i applikationer där det krävs höga luftflöden med relativt lågt mottryck. Då man inom allt fler applikationer inom kyla, luftkonditionering och ventilation ser behov av högre mottryck är de traditionella axialfläktarna inte en optimal lösning.
Detta förändrades i början av 2020 när ebm-papst lanserade axialfläkten AxiEco Protect som utvecklats för att motsvara kraven i applikationer där det krävs högre mottryck. Med en optimerad luftprestandakurva täcker AxiEco Protect ett betydligt större flödesområde än konventionella axialfläktar.

AxiEco Protect har under 2020 kompletterats med modellen AxiEco Perform, med ett hölje av kompositmaterial, som har ännu högre verkningsgrad och tryckstabilitet.
Med dessa fläktar, som är enkla att installera tack vare ebm-papst koncept Plug & Play och även är extremt energieffektiva, blir det möjligt att i många applikationer dra nytta av axialfläktarnas högre luftflöde. AxiEco Protect och AxiEco Perform uppfyller med god marginal de framtida och strängare ErP-direktiven både i EC- och AC-utförande.Gemensamt för de nya axialfläktarna är att luftprestandakurvan är betydligt brantare jämfört med konventionella axialfläktar och att verkningsgraden förblir hög även när mottrycket stiger. En viktig fördel är också att de CE-märkta fläktarna är kompakta plug & play-lösningar som är enkla att integrera i befintliga applikationer.
Det betyder att tillverkare av exempelvis luftkonditionerings-aggregat inte behöver göra tekniska modifieringar, och det behöver inte heller göra egna ErP-bedömningar inför fläktvalet eftersom ebm-papst nya axialfläktar är kompletta fläktlösningar med galler och diffusor, som med god marginal motsvarar även de tuffare kraven i framtida ErP-direktiv.

Många av de axialfläktar som idag används Inom kylsektorn klarar inte av de strängare energikraven och det gäller speciellt om de är utrustade med AC-motorer. Det finns ytterligare nackdelar. Inom kylsektorn är exempelvis isbildning på värmeväxlare ett vanligt problem. I takt med ökande isbildning skiftar fläktens arbetspunkt uppåt på grund av det ökade mottrycket. Många axialfläktar, med sin karaktäristiskt plana kurva, når snabbt sina högsta gränser och det krävs då avfrostning eftersom mängden luft sugs igenom värmeväxlaren blir för liten. Flödesriktare i ebm-papst nya axialfläktar hjälper AxiEco att få en mycket brantare karaktäristikkurva vilket minskar behovet av avfrostning.AxiEco-serien täcker ett brett spektrum av applikationer
Axialfläktarna i AxiEco-serien kompletterar varandra och tillsammans täcker de ett brett applikationsområde. AxiEco Protect har en mycket låg ljudnivå vilket gör den speciellt lämpad för installation i värmepumpar som placeras i närheten av bostäder.
Hög effekttäthet gör också att AxiEco Protect är en perfekt fläktlösning för applikationer med begränsade installationsutrymmen.

AxiEco Perform är ett optimalt fläktval i applikationer där det ställs krav på enkel integration av en komplett fläktlösning. Med luftflöden på upp till 12 000 m³ / h och tryck på upp till nästan 500 Pa är båda fläktarna också idealiska för förångare till industriella ventilations-system och kylning av luftkompressorer. Fläktarna finns i storlekarna 300, 350, 400, 450 och 500 mm och att de kan installeras både på tillufts- och frånluftssidan bidrar till att ytterligare utöka fläktarnas användningsområde.


Optimerad aerodynamik

Något som kännetecknar AxiEco-fläktarna är den optimerade aerodynamiken som bidrar till den höga verkningsgraden och det effektiva luftflödet.
Att fläktarna är kompakta med komponenter som är perfekt matchade med varandra bidrar också till att göra dessa axialfläktar lämpliga för många nya applikationer.
I axialfläktar uppstår vanligtvis förluster vid gapet mellan det roterande fläkthjulet och fläkthöljets vägg. Så är inte fallet med AxiEco-fläktarna tack vare den på fläkthjulet integrerade diffusorn. Luftflödet blir effektivare jämfört med konventionella axialfläktar, ljudnivån blir också lägre samtidigt som trycket ökar och förlusten på utloppssidan blir mindre.
Även fläktarnas hölje har en aerodynamisk design, ett integrerat skyddsgaller och styrskenor som är viktiga vid höga mottryck. Styrskenorna säkerställer att luftvirveln vid fläktens utflöde och därmed de dynamiska förlusterna reduceras till ett minimum. Håligheter i fläkthusens hörn bidrar också till att optimera luftflödet. Fläktarnas höga luftutkast, som är betydligt högre jämfört med andra axialfläktar, innebär att det i exempelvis stora kylanläggningar blir en jämnare fördelning av kall luft samtidigt som det möjliggör installation av färre fläktar.

Applikationsspecifika anpassningar och ett flertal installationsalternativ
Fläktarnas i AxiEco-serien kan anpassas och kompletteras för de specifika kraven i olika applikationer. De kan till exempel förses med ett extra skyddsgaller på fläkthusets insugssida och om fläktarna används i förångare kan de förses med en airbagkonstruktion som stänger av utloppssidan under avfrostning. Airbagen fästs med en enkel spännrem av standardtyp och fördelen är att värmen hålls kvar i förångaren under avfrostningen. Detta minskar avfrostningstiden betydligt och ger en låg avfrostningstemperatur vilket också bidrar till energibesparingar.
AxiEco Perform har tack vare den särskilda flödesprofilen på utloppssidan en långsammare påfrysning på det integrerat skyddgaller. Hemligheten som gör att det integrerade skyddsgallret fryser långsammare är att det blir ett återflöde av luft som uppstår vid höga mottryck. Att ett mycket beständigt kompositmaterial använts till olika komponenter är också något som reducerar isbildningen. På fläktbladens baksida finns dessutom särskilt designade spår som säkerställer en mycket hög mekanisk hållfasthet vid höga hastigheter och höga tryck.
Spåren bidrar också till att vatten rinner av lätt vilket är viktigt i vissa applikationer. Vid konstruktionen av de nya fläktarna i AxiEco-serien har stor viktig lagts vid att de ska erbjuda ett antal installationsalternativ. De kan installeras ovanpå exempelvis ett aggregat, men också monteras infällda i en produkt. Möjlighet finns också installera fläktarna upp och ner, och vid användning i ventilationssystem förenklas installationen av att fläktarna kan monteras direkt på ett kanalsystem.ebm-papst nya fläktar AxiEco Protect och AxiEco Perform uppfyller med god marginal de framtida och strängare ErP-direktiven, både i EC- och AC-utförande. Fläktar med EC-teknik erbjuder dock betydligt fler fördelar. Jämfört med fläktar som har AC-motorer har EC-fläktar betydligt högre verkningsgrad. De genererar också mindre spillvärme vilket är en viktig fördel i många kylapplikationer. Dessutom kan de styras och övervakas med 0-10 V signal samt med intelligent kommunikation via gränssnittet MODBUS.
Förutom att smart styrning effektivt kan minska energiförbrukningen så öppnas helt nya möjligheter till applikationsanpassad styrning.
Ett typiskt exempel är i lager för förvaring av exempelvis ost, frukt och grönsaker. I sådana anläggningar varierar ofta kravet både på temperatur och ventilation under olika delar av dygnet. Att på ett smidigt sätt kunna behovsanpassa fläktdriften är en mycket stor fördel. Det är bra för de varor som lagras samtidigt som energibesparingarna i stora lageranläggningar kan bli betydande.


Fläktarna finns i storlekarna 300, 350, 400, 450 och 500 och finns i EC- och AC-design. Med luftflöden på upp till 12 000 m³ / h och tryck på upp till nästan 500 Pa är de idealiska för många olika tillämpningar inom kylning, luftkonditionering, ventilationsteknik och maskinteknik.