Takfläktar ljudisolerade

Ljudisolerade takfläktar försedda med EC-lågenergimotor eller med spänningsreglerbar AC-motor. Fläktarna kan levereras kompletta med utetemperaturkompenserad tryckreglering för enkel installation och driftsättning. Det är enkelt att demontera fläktens sidopaneler för rengöring och service. Inloppskonan är försedd med mätuttag för flödesmätning.

  • Takfläkt med EC-motor

    Ljudisolerad takfläkt för montage på yttertak. Försedd med effektiv ljudisolering och en energieffektiv EC-motor. MXRC II är försedd med utdraget uttag för flödesmätning. Fläkthjulet är tystgående med bakåtböjda skovlar. Fläktmotorn har integrerad driv- och styrelektronik och styrs med t.ex. 0-10 V signal. Ytterhöljet kan fällas upp för rengöring av fläkthjul. Fällbar bottenram ingår. Takfläkten har plan montageplatta och passar därmed ofta befintlig takgenomföring. Kan levereras med inbyggd och inkopplad MODBUS (Calair) eller med digital universalreglering (CCC). Finns med sidopaneler i svart, tegelrött eller aluzink. Kan även fås i valfri NCS-kulör.

    Takfläkt med EC-motor
  • Takfläkt med AC-motor

    MXRD och MXRE är en ljudisolerad fläkt för montering på tak. Rengöring och service underlättas tack vare att fläkten enkelt öppnas genom att demontera sidopanelerna. Mätuttag i inloppskonan för flödesmätning. Försedd med spänningsreglerbar asynkronmotor av ytterrotortyp.

    Takfläkt med AC-motor