Smart. Digitalt.

Fastighetsdata har aldrig varit enklare


Med hjälp av systemet Building Connect kan du samla in och överblicka byggnaders alla mätdata på en gemensam plattform och därmed optimera driften unikt för varje fastighet. Genom att tillföra intelligens till äldre befintliga system ges samma förutsättningar som för ett modernt dito.
Systemet kan kopplas upp mot vilka system som än finns i byggnaden idag.
Med Building Connect kan du t.ex styra ventilation och belysning efter det verkliga behovet och därmed såväl optimera inomhusklimatet, som minska energiförbrukningen för fastigheten.
En stor del av det befintliga fastighetsbeståndet saknar idag system (eller har system med ytterst begränsade möjligheter) för att övervaka funktioner och driftstatus samt driftoptimering.
Avsaknaden av smarta och enkla system medför merarbete, ökade driftkostnader och ökad miljöpåverkan. Med ebm-papst molnbaserade tjänst Building Connect kan du, genom beräkningsprogram och smarta algoritmer, dra nytta av den från fastigheten inhämtade datan. Med Building Connect tillförs ”intelligens” till det befintliga systemet genom att konstant ta fram nya och vidareutveckla befintliga beräkningsprogram och algoritmer.

Building Connect är ett helt öppet system, som kan kopplas upp mot vilka system som än finns i byggnaden idag. Systemet kan även kommunicera med olika leverantörers applösningar eller andra molntjänster. Resultatet av erhållna data presenteras sedan via Thingsboard eller en kundanpassad Dashboard, där du själv har möjlighet att välja vad som skall visas. Systemet ger också full möjlighet att hämta ut rapporter.
Building Connect är ett helt öppet system, som kan kopplas upp mot vilka system som än finns i byggnaden idag.
Kommunikationen till- och från ebm-papst Cloud sker givetvis krypterat för en säker drift.Att komma igång med Building Connect:

För att ta reda på fastighetens nuläge och vilket behov och önskemål som finns, startar vi alltid med två inledande frågor till dig som kund:

1. Vad har du för system i din fastighet idag?
2. Vad vill du att systemet skall göra?


Med Building Connect finns många möjligheter:
- Överblicka funktioner
Att samla in och överblicka byggnaders alla mätdata på en gemensam plattform gör att du kan optimera driften unikt för varje fastighet.

- Optimera inomhusklimatet – IAQ
Genom att tillföra intelligens till gamla befintliga system ges samma förutsättningar som för ett modernt dito.

- Minska Energiförbrukningen
Styr exempelvis ventilation och belysning efter det verkliga behovet.
Se filmen som visar möjligheterna med våra digitala lösningar.
Smart. Digitalt.