Building Connect. Smart. Digitalt.
Med system Building Connect kan ni samla in och överblicka alla mätdata i era fastigheters ventilationssystem på en gemensam plattform och optimera driften av ventilationssystemen unikt för varje fastighet. Genom att tillföra intelligens till era gamla befintliga system ger vi de samma förutsättningar som ett nytt modernt system till övervakning och driftoptimering. Building Connect är ett helt öppet system som kan fungera fristående som ett sk stand-alone system eller kopplas upp mot vilka system som än finns i fastigheten idag eller planeras framöver.

En stor del av det befintliga fastighetsbeståndet saknar idag system (eller har system med ytterst begränsade möjligheter) för att övervaka funktioner och driftstatus samt driftoptimering.
Avsaknaden av smarta och enkla system medför merarbete, ökade driftkostnader och ökad miljöpåverkan. Med ebm-papst molnbaserade tjänst Building Connect kan du tillföra ”intelligens” till det befintliga systemet genom smarta beräkningsprogram och algoritmer, som drar nytta av de data som ofta redan finns outnyttjade i byggnaden. Building Connect utvecklas kontinuerligt och därigenom kommer ert system att löpande uppdateras och ta del av den senaste utvecklingen.


Building Connect är ett helt öppet system, som kan kopplas upp mot vilka system som än finns i byggnaden idag. Systemet kan även kommunicera med olika leverantörers applösningar eller andra tillverkares molntjänster. Resultatet av erhållna data presenteras sedan via Thingsboard eller en kundanpassad Dashboard, där du som användare själv har möjlighet att välja vad som skall visas. Systemet ger också full möjlighet att hämta ut rapporter.

Kommunikationen till- och från ebm-papst Cloud sker krypterat för en säker drift.

Att komma igång med Building Connect:


För att komma igång med systemuppbyggnaden börjar varje projekt med frågan:
Vad vill du att systemet skall göra?
Kontrollera inomhusmiljö och energiförbrukning med Building Connect. Systemet konfigureras för att passa både dina och fastighetens behov.