ebm-papst nya fläkt AxiEco Protect har utvecklats för applikationer med krav på hög tryckstabilitet

I många applikationer inom exempelvis kyla, ventilation och luftkonditionering ställs det mycket tuffa krav på fläktars förmåga att leverera hög verkningsgrad, stora luftflöden och hög tryckstabilitet. Även när exempelvis mottrycket är högt måste fläktar klara av att ge en hög tryckstabilitet. En snabb applikationsutveckling inom många områden har resulterat i att traditionella fläktar fått det allt svårare att svara upp mot kraven. ebm-papst utvecklingssatsningar sker ofta med utgångspunkt just från de nya behov som växer fram inom bl a ventilationsområdet. Satsningarna resulterar i att nya fläktar utvecklas kontinuerligt och ett exempel på det är den nya axialfläkten AxiEco Protect.

Denna fläkt ger en unikt hög tryckstabilitet även vid högt tryck och mycket höga mottryck. På sikt kommer AxiEco Protect att växa till att bli en komplett fläktserie för att täcka in så många olika applikationer som möjligt.

Det är bl a genom en vidareutveckling av fläktbladets geometri som AxiEco Protect kan svara upp mot de allra tuffaste kraven på hög tryckstabilitet och en brant luftkurva. Den nya fläkten gör också det trots ett mycket kort inloppsmunstycke. AxiEco Protect är tyst och kompakt och liksom ebm-papst övriga fläktprogram uppfyller denna nya axialfläkt alla de krav som ställs i den ErP-direktiven.