ebm-papst har drivlösningen du letat efter

Många industribranscher satsar i allt större utsträckning på automatisering för att öka produktiviteten och effektiviteten. Den snabba tekniska utvecklingen gör att behovet av moduluppbyggda och kompakta drivsystem med integrerad styrelektronik hela tiden ökar.
ebm-papst drivteknikprogram svarar upp mot alla krav. Du kan välja mellan mer än 3 000 lösningar direkt i vår onlineportal.

- Flexibelt - enkel anpassning
- Många kombinationer
- Vinkel- och planetväxlar
- Integrerade elektronikmoduler


Genom den allt mer utbredda automatiseringen inom olika industribranscher är efterfrågan på flexibla och ekonomiska drivlösningar, som enkelt kan applikationsanpassas, större än någonsin. En satsning på automatisering kräver ofta kompakta och högpresterande drivlösningar, med möjligheter till nätverksintegration och smart kommunikation.
ebm-papst breda program med drivlösningar möter alla de krav som ställs idag. Mervärden, som en flexibel moduluppbyggnad, möjliggör en skräddarsydd appikationsanpassning. Utöver elektroniskt kommuterade motorer, innehåller drivprogrammet även styrelektronik med olika kommunikationsgränssnitt, många transmissionsvarianter, bromsar, pulsgivare och mycket mer.Moduluppbyggda ECI-motorer

ebm-papst kompakta DC-motorer i serien ECI (Elektroniskt kommuterade interrotormotorer) används inom en mängd olika områden. ECI-serien är modulärt uppbyggd och idealisk för decentraliserade applikationer inom produktions- och monteringsautomation, hanteringssystem och industrirobotar. Tack vare frekvensomriktarens integrerade intelligens kan ECI-motorn, med ett effektområde som sträcker sig från 10 till 750 watt, programmeras fritt på samma sätt som en PLC. Att ebm-papst integrerar även mjukvara direkt i drivlösningarna förenklar applikationsanpassningen. Genom integrationen går det snabbt att exempelvis registrera rotorns position och aktivera en bromsfunktion. Utöver ECI-motorerna täcker ebm-papst program med drivlösningar också borstlösa externa ytterrotormotorer (VD/VDC) och konventionella DC-PM innerrotormotorer typ BCI.

Innerrotormotorerna finns både som borstade och borstlösa. Hos den borstlösa motorn är magneterna placerade direkt på axeln tillsammans med ett magnetisk ok. Statorlamineringsstapeln, som är placerad i motorhuset, gör att lindningen kan kylas effektivt. Genom ett lägre tröghetsmoment är det möjligt att implementera mer dynamiska drivuppgifter, eftersom den lilla interna rotorn tillåter snabba förändringar i hastighet och rotationsriktning. Den integrerade elektroniken möjliggör inte bara varvtalsreglering, positionering och kommunikation med överordnade system, utan även många applikationsspecifika funktioner. Hos de externa ytterrotormotorerna rör sig runt motorlindningen externt. Jämfört med den interna rotormotorn har magneterna en större diameter, vilket möjliggör en större magnetisk volym.


Styrelektronik för intelligenta drivlösningar

I dagens allt mer avancerade automationslösningar ökar behovet av att elektroniskt kunna styra motorer både när det gäller varvtal, vridmoment och uteffekt. För att tillgodose det behovet har ebm-papst utvecklat elektronikmodulerna K4 och K5 där hela styrsystemet har integrerats. Genom dessa moduler har användningsområdet för elektroniskt kommuterade elmotorer utökats betydligt. Där konventionella DC-motorer kräver en mekanisk anpassning för att motsvara kraven på en viss hastighet eller vridmoment, klarar en EC-motorer med K4 eller K5-modulen att täcka in ett brett intervall utan några mekaniska anpassningar.
Med det integrerade styrsystemet blir det möjligt att fullt ut utnyttja potentialen i en motor, samtidigt som höga krav på tillförlitlighet tillgodoses. En viktig fördel med de programmerbara motorerna är att det är lättare att integrera i många automationslösningar, samtidigt som behovet av kabeldragningar reduceras. Även installationstiden kortas betydligt.

Den helt integrerade styrelektroniken tillhandahåller även flera analoga och digitala in- och utgångar som kan konfigureras via ett RS-485-gränssnitt. Frekvensomriktarens funktionalitet under drift kan även övervakas via olika övervakningsfunktioner för exempelvis spänning, ström och temperatur.
K5-modulen erbjuder även ett CANopen-gränssnitt, vilket öppnar upp för ytterligare kommunikationsmöjligheter.

ebm-papst programvaror DriveSTUDIO och epTools underlättar applikationsanpassningen genom ett enkelt och intuitivt urval av parametrarna för en drivlösning. Programmen är lämpliga både för applikationsingenjörer och användare med mer programmeringskunskaper.

Starka vinkel- och planetväxlar

En viktig del av ebm-papst program med drivlösningar är vinkel- och planetväxlar, som möjliggör kraftfulla, kompakta och mycket effektiva transmissionslösningar. Två exempel på planetväxlar är PerformaxPlus och Optimax.

Det som utmärker PerformaxPlus är att denna växel har ett minimalt glapp, också kallat "backlash" eller "dödgång". Backlash innebär att det uppstår ett litet glapp varje gång axeln i en motor vänder håll och motorn roterar utan att axeln flyttar sig. I många applikationer där det ställs höga krav på precision och exakt positionering, exempelvis i logistiksystem, är det viktigt med ett så litet backlash som möjligt. Ett minimalt glapp har också stor betydelse för att minska slitaget och öka livslängden. PerformaxPlus planetväxlar är perfekta för användare som letar efter smidiga, robusta transmissionslösningar för höga vridmoment.

PlanetväxIarna Optimax är ett bra val för många industriella automationsapplikationer och intralogistikapplikationer där det ofta ställs krav på kompakta, kraftfulla och samtidigt robusta transmissioner. Typiska exempel är skyttelfordon eller tvärbandstransportörer. Optimax planetväxlar finns i storlekarna 42 och 63 mm. Den större varianten erbjuder ett toppvridmoment på upp till 150 Nm med ett monteringskantmått på 63 mm och en längd på bara 102 mm i tvåstegsversionen.


Industrial Drive Technology