Störningsfri ombyggnad av ventilationssystem med mobil fläktcontainer


Störningsfri ombyggnad av ventilationssystem på sjukhus tack vare en mobil fläktcontainer

Ombyggnationer till särskilda avdelningar för vård av Covid-19 patienter med avdelningsspecifik ventilation. Nybyggnation av operationssalar där specialanpassad ventilation ska eliminera risker för spridning av infektioner. Nya krav på energieffektivisering. Behov av att anpassa ventilationen inom sjukhus till olika krav på temperatur och inomhuskomfort. Ventilationsprojekten på svenska sjukhus är just nu många och en utmaning är att genomföra dem med så små störningar som möjligt.

Ett samarbete mellan företaget Luftfördelarna i Skåne AB och ebm-papst har resulterat i en helt ny typ av mobil fläktcontainer med tolv av ebm-papst fläktkuber. Det är kubfläkten MXFG35RP-3230 som valts till just denna containerlösning, men containerkonceptet har inga begränsningar när det gäller vilken typ av fläktar som kan användas.

Den aktuella kubfläkten utmärks av en mycket hög verkningsgrad, EC-teknologi, integrerad driv- och styrelektronik samt en mycket robust konstruktion. Fläkten har en effekt på 2,68 kW och en luftflödeskapacitet på 5 900 m3/h vid 900 Pa. Detta innebär att fläktcontainern har en total luftflödeskapacitet på 70 800 m3/h. Med fläktcontainerns hjälp är det möjligt att genomföra moderniseringar av befintliga ventilationssystem och nyinstallationer med ett avbrott på bara 1 timme i ventilationen. Fläktcontainern sköter ventilationen under tiden som nya fläktar installeras. Nyligen har den använts när ett sjukhus i södra Sverige byggde en Covid-19 avdelning där det installerades en ny fläktvägg från ebm-papst med samma typ av kubfläkt som i fläktcontainern.


Allt större fokus på sjukhusventilation

Under de senaste åren har ventilationen på svenska sjukhus stått i fokus både för forskning och diskussioner om vad som är den mest optimala ventilationslösningen. Det finns flera anledningar till att just ventilationen fått allt större prioritet. En är att sjukhusmiljöer har en extremt energikrävande ventilation då luftomsättningen många gånger är 20-40 gånger högre jämfört med exempelvis bostäder. Att många sjukhus har äldre och mycket stora aggregatfläktar gör att det finns en stor potential till energibesparingar genom byte till energisnålare fläktar. Viljan att minska risken för luftburen smittspridning mellan olika avdelningar genom ventilationssystemen har också lett till ombyggnationer och avgränsningar av ventilationssystem. Att olika delar av ett sjukhus har skiftande krav på innemiljön bidrar också till att ventilationssystemen byggs om. När en kirurg arbetar i långa pass vill man till exempel att temperaturen ska vara så låg som cirka 15 grader.

Sedan ett par år har ett flera stora sjukhus i Sverige planerat för ombyggnationer, eller nybyggnad, av sina operationssalar. Ett par exempel är Helsingborgs sjukhus och Nya Karolinska i Solna. Hur dessa anläggningar ska designas för att minska smittrisken har återigen satt fokus på ventilationen. ”Här ska ventilationen blåsa bort operationssmittorna”, var rubriken på ett inslag i SVT mot slutet av 2017. Där nämns också att stora byggprojekt med förnyelse av ventilationen ska inledas på flera skånska sjukhus. ”Det gäller att på alla sätt minska risken för smittspridning och en av de viktigaste faktorerna är luften”, säger en forskare vid Lunds Tekniska Högskola i SVT:s reportage.

När Corona-pandemin slog till ett par månader in på 2020 dröjde det inte länge innan ventilationen fick en ännu större aktualitet. Detta har förstärkts i takt med att allt fler forskare är övertygade om att Covid-19 är en luftburen smitta. Vissa sjukhus har också inlett ombyggnationer för att få speciella Covid 19-avdelningar med avdelningsspecifika ventilationssystem.


Viktiga fördelar med en mobil fläktcontainer

Oavsett vilken anledningen är till att befintliga ventilationssystem på sjukhus ska bytas ut eller moderniseras så är det är det ofta tidskrävande projekt. Samtidigt ligger det i allas intresse att störningarna i sjukhusens verksamhet blir så små som möjligt. Att bedriva en bra sjukhusvård utan ventilation i väntan på att nya fläktar ska tas i drift är sällan ett alternativ realistiskt. Lösningen kan vara att äldre fläktar ersätts etappvis för att ventilationen ska kunna hållas igång på en acceptabel nivå. Erfarenheten från många större ventilationsprojekt väckte en innovativ tanke hos Sonny Elgström på Luftfördelarna i Skåne AB.Det var 1992 som företaget startades av Sonny Elgström och Ronald Dahlin. Under årens lopp har företaget ansvarat för många stora ventilationsprojekt för bl a Akademiska hus, Universitetssjukhuset i Lund och Vasakronan. Luftfördelarnas drygt 10-talet medarbetare har också vant sig vid att arbeta med krävande projekt. Ett exempel är när en ventilationsanläggning för renrumsteknik skulle installeras och som omfattade drygt 5 kilometer med ventilationskanaler. Sonny Elgström vet hur viktigt det är att driva ventilationsprojekt med så korta stilleståndstider och störningar som möjligt. Det var också det som ledde fram till idéen om en mobil fläktcontainer som enkelt kan flyttas runt på exempelvis sjukhus när ventilationssystem ska moderniseras, eller nya fläktlösningar installeras

”Sjukhus är en känslig och krävande miljö där en avstängd ventilation snabbt kan orsaka stora problem. Oavsett hur bra stora ombyggnationer planeras och genomförs, kan det med traditionella rutiner bli långa avbrott i lufttillförseln. Vi diskuterade idéen med en mobil container med Jan Sörensen på ebm-papst som snabbt ställde upp och hjälpte oss med en lösning. Efter att containern lyfts upp på taket går anslutningarna snabbt och för en Covid-19 avdelning som ska få en ny fläktvägg installerad innebär det att det bara är en timme man är utan ventilationen. Det är en enorm skillnad mot vad som är vanligt och en stor fördel är givetvis också att vi kan arbeta i lugn och ro med installationen av den permanenta fläktväggen", förklarar Sonny Elgström

Sonny ser också en stor fördel i att containern kan användas både för till- och frånluftssidan. Containerlösningen och den permanenta fläktväggen har en viktig sak gemensamt: den ger sjukhusen redundans i form av betydligt högre säkerhet än vad som är fallet med de få och stora aggregatfläktar som är vanliga. Sårbarheten minskar och dessutom får man mer än tillräcklig kapacitet. Det gör att fläktdriften kan anpassas efter behovet och skulle problem uppstå med en av fläktarna i fläktväggen är det bara att gå upp i kapacitet på de övriga.

”En styrka att ebm-papst har alla resurser in-house”Nästa projektsteg för Luftfördelarna är att flytta den portabla fläktcontainern till en annan byggnad för att där bygga om en befintlig fläkt och ersätta den med ebm-papst fläktar monterade som fläktvägg. Det är 7 st MXFG40RP-2750 med ett totalflöde på 47000 m³/h vid 900 pa och där varje fläktkub ger 6714 m³/h vid 900 pa.

”Vi har samarbetat i många år nu och ebm-papst är en trygg och bra partner för oss. Valet av ebm-papst fläktar bygger på att de är så driftsäkra, väldigt tysta och enormt energieffektiva. En av våra sjukhuskunder blev eld och lågor när det stod klart hur energisnåla fläktarna är, och möjligheten till energibesparingar har också hög prioritet för sjukhusen. Vi sätter dessutom ett stort värde på att ebm-papst i Järfälla har all kapacitet internt för att snabbt kundanpassa en lösning som till exempel fläktväggscontainern”, säger Sonny Elgström.

Fredrik Persson är produktionschef vid ebm-papst i Järfälla och han ser fläktväggscontainern som en mycket intressant lösning, och som ytterligare en bekräftelse på hur viktigt det är att ebm-papst har alla resurser för kundanpassningar in-house.”Att vi har alla resurser för konstruktion, produktion och slutmontering internt gör att vi kan agera snabbt och blir väldigt flexibla. Andra företag i branschen är som regel mer utspridda på flera enheter vilket gör att det går långsammare. Vår styrka är också att startsträckan för ett nytt kundprojekt blir kort och att vi kan växla upp snabbt utan några fördröjningar. Att vi arbetar så nära varandra ger också en effektiv dialog som ser till att hålla tempo i projekten” säger Fredrik Persson.

Ett allt större intresse för att bygga fläktväggar med ebm-papst stapelbara kubfläktar

Det har snart gått fem år sedan ebm-papst lanserade konceptet med fläktväggar och de stapelbara kubfläktarna i MXFG-serien. Exempel på större fläktväggsprojekt sedan dess är Bombardier Arena i Västerås, Kemicentrum i Lund och Skaraborgs sjukhus i Skövde. Nu kan ytterligare ett sjukhus läggas till projektlistan i och med Luftfördelarnas projekt för ett sjukhus i Skåne. Hos ebm-papst är det försäljningsingenjör Jan Sörensen vid lokalkontoret i Hässleholm som hjälpt Luftfördelarna med lösningen till fläktcontainern, och den permanenta fläktvägg som installerats. Jan märker av ett allt större intresse för fläktväggskonceptet och han är inte förvånad med tanke på de stora fördelarna.”De stapelbara fläktkuberna förenklar installationen markant när man vill byta ut äldre och ofta större fläktar. Kuberna kan installeras separat och är enkla att bära in i byggnader utan att behöva riva och göra upp större passager, stapla på varandra och ansluta med färdiga kablage och tas i drift. Detta innebär att vi kan hjälpa våra installationskunder att skräddarsy fläktlösningar som är skalbara, ekonomiska, tysta och oerhört energieffektiva. Precis som Sonny Elgström finns det idag ett allt större fokus på säkerhet och den redundans som fläktväggen ger är ytterligare en styrkefaktor. Att lösningen är så flexibel att den nu också används i en mobil fläktcontainer är givetvis roligt och jag ser fram mot nästa containerlösning som Luftfördelarna vill ta fram”, avslutar Jan Sörensen.