Nytt testcenter med fokus på hållbarhet

5000 m2 stora testcenter i Tyskland, står färdigt att tas i bruk.
ebm-papst helt nya och 5000 m2 stora testcenter i Tyskland, står färdigt att tas i bruk.
Efter en investering på 12 miljoner Euro och 14 månaders byggprojekt, finns nu alla förutsättningar för djupanalyser och funktionstestning inom området elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Laboratoriet, som kommer att ha 50 anställda, får en avgörande betydelse för vår vidare forskning och utveckling av driv- och ventilationslösningar.
"Precis som planerat kan vi börja med vår forskningsverksamhet under första kvartalet 2021. Med tanke på den växande användningen av elektronik i våra produkter, kommer forskningsresultaten ge oss de underlag vi behöver för att fatta optimala och hållbara affärsbeslut " säger Martin Schmitt, chef för elektronikutveckling hos ebm-papst.


En stor del av testcentret i Mulfingen består av avskärmnings- och absorberhallar, som krävs för kunna utföra korrekta mätningar.

ebm-papst har alltid haft hållbarhet som prioritet, vilket återspeglas i allt från produkter, processer, företagskultur och egna byggnader.
Det nya testcentret är inget undantag:
- För generering av värme och negativ värme i de nya laboratorierna används ett kombinerat värme-, kraft- och kylsystem, även känt som tri-generationssystem.
- Överskott av värme, särskilt under sommaren, återvinns för att köra absorptions-kylaggregat.
- Uppvärmning och kylning av rum sker i merpart av kombinerat uppvärmda / kylda tak, vilket energimässigt visat utmärkta resultat.

"Allt detta har en positiv inverkan på både förbrukningen av luftbehandlingsutrustningen och den termiska återvinningen av den cirkulerande luften, vilket minimerar energiförbrukningen." , säger Markus Mettler, som ansvarar för byggnaden vid ebm-papst Mulfingen.