Kalmarhem - Kalmar

En minskning av elkostnaderna med 75 %, en av flera fördelar när Kalmarhem bytte till ebm-papsts direktdrivna radialfläkt
Kalmarhem är ett allmännyttigt bostadsföretag som med 4 700 lägenheter är den största hyresvärden i Kalmar kommun. I enlighet med det så kallade Skåneinitiativet hade Kalmarhem som vision att reducera energiförbrukningen med 20 % fram till år 2016. Energispararbetet bedrevs systematiskt och en viktig del är att ersätta ett stort antal äldre fläktar med ebm-papsts lågenergifläktar.

Ansvarig energitekniker på Kalmarhem, med engagemang i de flesta projekt som avser energieffektivisering berättar att byten av äldre fläktar ingår som en viktig del av satsningen på minskad energiförbrukning och miljöpåverkan:
- Vi arbetar oss igenom ett kvarter i taget och satsar på modernisering av bland annat ventilationsanläggningar även om det inte finns tekniska brister i de befintliga installationerna. Anledningen är att vi ser en så stor förbättringspotential med exempelvis ebm-papst EC-lågenergifläktar och de möjligheter dessa ger till mer effektiv styrning.

Drygt 16 000 kronor i minskad elkostnad – på en fläkt
Som exempel på vad bara ett fläktbyte har för effekt tar energiteknikern på Kalmarhem upp en fastighet i bostadsområdet Bryggaren där en direktdriven, isolerad och enkelsugande radialfläkt från ebm-papst installerats (modell MXIC56M-1510). Efter installationen gjordes mätningar som visar att den totala driftskostnaden minskat med drygt 17 000 kronor per år (varav 16 250 kr avser el). Andra fördelar är att flödet har ökat betydligt och trycket minskat.
- I samband med fläktbytet har vi gjort andra åtgärder som att byta filter och ökat arean på batteriet, och detta gör att fläkten får ett mindre motstånd att arbeta mot. Något jag också tycker är viktigt att lyfta fram är hur underhållsvänliga ebm-papsts fläktar är. Då fläkthjul och motor sitter på en öppningsbar lucka underlättas rengöringen och det blir betydligt enklare att komma åt kanalanslutningen. Det här är viktigt ur flera aspekter. Dels minskar underhålls- och servicetiden betydligt vilket spar in många timmar totalt sett, och dessutom ökar säkerheten för att underhållsarbetet utförs på rätt sätt.

Han pekar även på ytterligare plusfaktorer hos ebm-papsts fläktar:
- Att fläktarna är tysta är givetvis positivt och att flödet i ventilationssystemen ökat betydligt bland annat tack vare effektivare fläktar är naturligtvis också bra. För oss som arbetar med moderniseringsprojekt vill jag ända lyfta fram fördelen med att ebm-papst är kompletta och utrustade med integrerad elektronik. Att de dessutom är försedda med färdiga skenor är också något som både förenklar och snabbar upp installationsarbetet.