AxiForce 40

AxiForce 40 – ny kompaktfläkt från ebm-papst.

Kylning av modern högpresterande elektronik är en utmaning inom data-, telekommunikation- och nätverksbranschen. I takt med att utvecklingen av själva elektroniken går i full fart framåt, minskar installationsutrymmena för utrustningen. För att kunna kyla den installerade och viktiga elektroniken behövs kompakta, kraftfulla och effektiva fläktar. För att uppnå kraven behöver fläktarna också vara pålitliga över tid samt hålla en låg ljudnivå.
Med nya AxiForce 40 från ebm-papst kombineras alla dessa fläktegenskaper, vilket gör att den med fördel kan integreras i ett brett utbud av applikationer för högpresterande elektronik.

AxiForce 40 optimal lösning för:


- Telekommunikationsteknik
- Nätverksteknik
- Industriella styrskåp
- Servrar


Kompaktfläkt som trotsar vind och väder


Fläktar inom elektronikkyla har ofta långa drifttider, där många är i konstant drift. AxiForce 40 erbjuder maximal driftsäkerhet i tuffa miljöförhållanden. Genom tillval av kapsling ges ytterligare skydd mot saltstänk och fukt i enlighet med IP68 och ATEX EN 60079-7 (Grupp IIC, T3). AxiForce 40 är robust och klarar kontinuerliga temperaturförändringar och andra utmanande väderförhållanden och mäter endast 40 mm x 40 mm x 28 mm.

Egenskaper AxiForce 40:

Mått: 40 mm x 40 mm x 28 mm
Maximalt luftflöde: 56 m3/h.
Steglös varvtalsreglering från 3 000 till 27 000 rpm
Strömförbrukning: 19 W - 23 W
Tystgående
Tillval: kapsling IP68 och ATEX EN 60079-7 (Grupp IIC, T3)


Ny motorteknik för högpresterande fläktar


Tack vare sitt nya, kraftfulla motorkoncept och maximala statiska tryckökning på 1400 Pa, övervinner AxiForce 40 utmaningar vid trånga installationsförhållanden, som till exempel höga mottryck. Den nya kompakta fläkten AxiForce 40, med nominell spänning på 12, 24 eller 48 VDC, har en PWM-styringång för steglös varvtalsreglering i området från 3 000 till 27 000 rpm. Detta gör det möjligt att driva den efter behov, med avseende på nödvändig luftprestanda.
Fläktens strömförbrukning är från 19W friblåsande upptill 23W vid maximal luftprestanda.
Det maximala luftflödet för AxiForce 40 är 56 m3/h.
Tack vare en nyutvecklad aerodynamisk design har AxiForce 40 även blivit akustiskt optimerad och är betydligt tystare än jämförbara fläktar.

Läs mer om AxiForce-serien