"ebm-papst anpassade fläktarna, så att de passar exakt till våra transformatorer."Perfekt anpassade fläktar - lösningen för transformatorer i bostadsområden

När städer växer och bostadsområden förtätas krävs det transformatorer som är tysta, samtidigt som kylningen är effektiv.
Med hjälp av anpassade fläktar från ebm-papst kunde företaget EDT utveckla transformatorer, som möjliggör placering mitt inne i bostadsområden.
Traditionellt sett har placeringen annars varit på mer avlägsna platser för att boenden inte ska störas av det ljud, som uppstår vid kylningen av oljefyllda transformatorer.
Transformatorer utgör en viktig del av den infrastruktur för energinät, som är en förutsättning för ett modernt samhälle. Industrier, sjukhus, skolor, köpcentra, villor
och lägenheter är helt beroende av en säker och stabil energiförsörjning.

Företaget EDT i Pilsen, som ligger i västra Tjeckien, har utvecklat och tillverkat transformatorer och annan utrustning till energinät sedan 1923.
Michal Svoboda, som är ansvarig för forskning och utveckling på ETD, berättar att kraven på dagens energinät blir allt tuffare vilket också ökar kraven på transformatorerna.
”Att vi har nästan hundra års erfarenhet från området är en styrka idag när utvecklingen går så fort. De senaste åren har vi utvecklat och börjat tillverka transformatorer med allt större kapacitet, och de blir också mer komplexa och avancerade rent tekniskt. En av utmaningarna har varit att utveckla kylprocessen. Större transformatorer ställer större krav på kylningen, samtidigt som de också måste vara tystare än sina föregångare”.Stora krav på fläktarna och kylningen

Transformatorer är fyllda med olja, som omger känsliga komponenter. För att olja inte ska bli för varm passerar den genom kylaggregat, som monteras på utsidan. I mindre transformatorer är ofta den omgivande luften tillräcklig för att kyla oljan. Större transformatorer kräver dock en aktiv kylprocess. Ett alternativ är att montera separata oljeluftkylare.
Det finns dock risker med detta, menar Michal Svoboda.
”Även om transformatorer är stabilt byggda och mycket robusta utgör separata oljeluftkylare ytterligare ett komplicerat tekniskt system där det finns risker för läckage på grund av vibrationer. Många kunder har istället efterfrågat en enklare och säkrare lösning för kylprocessen. Det är därför vi tagit initiativet till att utveckla en lösning med fläktar som är placerade direkt på kylaren. Med fläktarna går det att rikta luftströmmen mot de delar som ska kylas vilket ger en mycket effektiv kylprocess”.

När EDT började sökandet efter lämpliga fläktar hamnade fokus ganska snart på ebm-papst fläktprogram. Till stor del berodde det på de speciella krav som ställdes på fläktarna. Ett av de viktigaste kriterierna var att fläktarna skulle vara tysta. ”Vi insåg snabbt att EC-fläktarna från ebm-papst inte bara är kraftfulla utan också väldigt tysta. Tack vare möjligheten att reglera och anpassa fläktarnas hastighet efter kylbehovet blir ljudnivån betydligt lägre än med fläktar som går på full effekt kontinuerligt.
Något som också imponerade på oss var att ebm-papst kunde erbjuda lämpliga fläktar i ett stort antal storlekar. Man har till och med fläktar med en diameter på hela 1,25 meter och så stora fläktar behövs i våra största transformatorer”, förklarar Michal Svoboda.

ebm-papst skräddarsydde en fläktlösning

Ett av de första projekten, som involverade ebm-papst fläktar, var då EDT byggde tre stora transformatorer, var och en med en kapacitet på 350 MVA, för den tjeckiska energinätsoperatören ČEPS.
”Fram till dess hade vi använt fläktar från en annan tillverkare, men detta företag kunde inte erbjuda fläktar i rätt storlek för detta projekt. De var inte heller tillräckligt tysta för att uppfylla de lagkrav med bullerregler som sedan några år finns och som också omfattar transformatorer placerade nära bebyggelse.
Dessutom ville vi att de nya fläktarna skulle hjälpa oss att svara upp mot det allt strängare ErP-direktivet. För oss blev det ett lyckat val att inleda ett nära samarbete med ebm-papst. Även om vi inte köper stora volymer så hjälpte de oss med att anpassa fläktarna så att de passade exakt till våra transformatorer. Den stora fördelen var att vi därmed inte behövde göra några tidskrävande konstruktionsförändringar”, säger Michal Svoboda.

För ETD innebar detta också att man kunde leverera transformatorerna till ČEPS i tid och med de önskade specifikationerna. Transformatorerna har varit i drift i en transformatorstation nära Pilsen i några år, och Jan Dončuk som är teknisk strateg på ČEPS, förklarar hur viktigt det är med en driftsäker och effektiv kylprocess. ”Kylprocessen är en integrerad del av en transformator och spelar en viktig roll för att den ska fungera tillförlitligt och under lång tid. Tyst drift blir också allt viktigare. Transformatorerna från ETD i kombination med fläktarna från ebm-papst uppfyller alla dessa krav.
Hittills har det inte funnits några problem med denna kombination varför jag är mycket nöjd med lösningen. ”

Nya utmaningar när transformatorerna exporteras

Uppdraget för ČEPS blev starten på ett samarbete mellan EDT och ebm-papst, som hela tiden utvecklas. ebm-papst fläktar finns idag i transformatorer vilka exporteras till ett stort antal länder.
Kunder finns i exempelvis norra Ryssland, Egypten och Chile. Exporten ställer EDT och ebm-papst inför nya utmaningar. Starkt skiftande klimatförhållanden är en viktig anledning. Det är viktigt att alla komponenter klarar såväl varma, kalla, som fuktiga klimat. Detta gäller särskilt fläktarna, eftersom de är monterade i en utsatt position. Transformatorer som ska användas i Chile måste också klara de kraftiga vibratione,r som kan uppstå i samband med jordbävningar. Även här har samarbetet med ebm-papst stor betydelse för oss och för att vi ska klara att leverera transformatorer som klarar mycket tuffa kundkrav”, avslutar Michal Svoboda.