Tvärströmsfläktar

Tvärströmsfläktar
Tvärströmsfläktar i AC- och DC-utförande.
Om ni inte hittar lämpligfläkt finns fler produkter på ebmpapst.com
Benämning
Spänning
Effekt
Luftflöde vid 0 Pal/s
Luftflöde vid 0 Pam3/h
Storlek
QG030-198/1212 VDC8,0 W27.80100.0258x50x48 mm
QG030-198/1424 VDC8,0 W27.80100.0258x50x48 mm
QG030-353/1212 VDC9,6 W43.00155.0413x50x48 mm
QG030-353/1424 VDC9,6 W43.00155.0413x50x48 mm
QL4/1500-2112-4420110
QL4/2000-2118L
QLK45/3000A44-2524L-69
QLN65/1800A10-3025L-36MY
QLN65/3000A20-3038L-31NA
QLZ06/1800A304-2524LH
QLZ06/3000A53-3038LH-37
Totalt 11