Takgenomföringar

Takgenomföringar
Benämning
Beskrivning
TG400-800Takgenomföring längd 800mm
TG540-800Takgenomföring längd 800mm
TG540-1230Takgenomföring längd 1200mm
TG640-800Takgenomföring längd 800mm
TG640-1230Takgenomföring längd 1200mm
TG740-1230Takgenomföring längd 1200mm
TG940-1200Takgenomföring längd 1200mm
Totalt 7