MX-tillbehör

MX-tillbehör
Benämning
Storlek
Art.nr
Pris exkl momsSEK
Dukstos kvad. 244x557mm MXAC40A= 600 B=600 C=557 D=557 E=244 [mm]46702557
Dukstos kvad. 440x440mm MXAC31A=483 B=483 C=440 D=440 E=199 [mm]46702580
Dukstos kvad. 440x440mm MXAC31A=483 B=483 C=440 D=440 E=209,4 [mm]46702581
Dukstos kvad. 496x496mm MXAC35A=539 B=539 C=496 D=496 E=228,8 [mm]46702321
Dukstos kvad. 496x496mm MXAC35A=539,2 B=539,2 C=496 D=496 E=236,5 [mm]46702325
Dukstos kvad. 627x627mm MXAC45A= 670, B=670, C=627, D627, E=295,5 [mm]46702017
Dukstos kvad. 705x705mm MXAC50A=748 B=748 C=705 D=705 E=30646702185
Dukstos kvad. 783x783mm MXAC50A=826 B=826 C=783 D=783 E=396,5 [mm]46702560
Dukstos kvad. 783x783mm MXAC56A=826 B=826 C=783 D=783 E=349 [mm]46702577
Dukstos kvad. 878x878mm MXAC56A=921 B=921 C=878 D=878 E=460 [mm]46702572
Dukstos rekt. 131,5x391mm MXAC25A=184,5 B=434 C=131,5 D=391 [mm]46702002
Dukstos rekt. 199x440mm MXAC31A=252 B=483 C=199 D=440 [mm]46702006
Dukstos rekt. 209,5x440mm MXAC31A=262,4 B=483 C=209,4 D=440 [mm]46702055
Dukstos rekt. 214x440mm MXAC31A=267 B=483 C=214 D=440 [mm]46702014
Dukstos rekt. 228,5x496mm MXAC35A=281,5 B=543,5 C=228,5 D=496 [mm]46702320
Dukstos rekt. 236,5x496mm MXAC35A=289,5 B=539 C=236,5 D=496 [mm]46702322
Dukstos rekt. 244x557mm MXAC40A=297 B=600 C=244 D=557 [mm]46702114
Dukstos rekt. 285x557mm MXAC40A=338 B=600 C=285 D=557 [mm]46702075
Dukstos rekt. 295,5x627mm MXAC45A=348,5 B=670 C=295,5 D=627 [mm]46702019
Dukstos rekt. 306x705mm MXAC50A=359 B=748 C=306 D=705 [mm]46702182
Dukstos rekt. 312x627mm MXAC45A=365,5 B=670 C=312 D=627 [mm]46702115
Dukstos rekt. 315x705mm MXAC50A=368 B=748 C=315 D=705 [mm]46702036
Dukstos rekt. 345x783mm MXAC56A=398 B=826 C=345,2 D=783 [mm]46702575
Dukstos rekt. 396,5x783mm MXAC50A=449,5 B=826 C=396,5 D=783 [mm]46702215
Dukstos rekt. 460x878mm MXAC56A=513 B=921 C=460 D=87846702570
Dukstos rekt. 619x875mm MXAC56A=672 B=918 C=619 D=875 [mm]46710292
Dukstos rekt. 637x1000mm MXAC63A=690 B=1043 C=637, D=1000 [mm]46710157
Dukstos rekt. 704x987mm MXAC63A=754 B=1029 C=704 D=987 [mm]46709120
Dukstos rekt. 752x1424mm MXAC80A=802 B=1466,2 C=752 D=1424,2 [mm]46709125
MXAC 25 Gen III Dukstos 210x400A=265 B=443 C=210 D=400 [mm]46910360
MXAC 31 Gen III Dukstos 300x450A=355 B=493 C=300 D=450 [mm]46910346
MXAC 35 Gen III Dukstos 300x500A=355 B=543 C=300 D=500 [mm]46910367
MXAC 40 Gen III Dukstos 300x600A=355 B=642 C=300 D=600 [mm]46910366
MXAC 45 Gen III Dukstos 300x700A=355 B=742 C=300 D=700 [mm]46910365
MXAC 50 Gen III Dukstos 400x800A=451 B=840 C=400 D=800 [mm]46910363
MXAC 56 Gen III Dukstos 500x900A=553 B=942 C=500 D=900 [mm]46910368
U-profil 115cm x246920084
U-profil 115cm x346920085
Totalt 38