Luftriktare

Luftriktare
Benämning
Beskrivning
Luftriktare 315Luftriktare ø315 mm
Luftriktare 350Luftriktare ø350 mm
Luftriktare 400Luftriktare ø400 mm
Luftriktare 500Luftriktare ø500 mm
Totalt 4