Jalusislutare

Jalusislutare
Jalusislutare för montering vertikalt på vägg. Välvda lameller ger hög lyftkraft vilket i sin tur medför lågt luftmotstånd. Detta innebär att lamellerna öppnar helt även vid låga lufthastigheter.
Benämning
Beskrivning
VK10Jalusislutare
VK12Jalusislutare
VK20Jalusislutare
VK25Jalusislutare
VK30Jalusislutare
VK35Jalusislutare
VK40Jalusislutare
VK45Jalusislutare
VK50Jalusislutare
VK71Jalusislutare
VK80Jalusislutare
VK90Jalusislutare
WSK15Jalusislutare
WSK65Jalusislutare
Totalt 14