Backspjäll

Backspjäll
Backspjäll anpassat till takgenomföring som kan användas om genomföringen är monterad vertikalt. Ram och spjällblad är tillverkade av galvaniserad plåt. Ramen skruvas eller popnitas i takgenomföringens perforerade innerplåt.
Benämning
Backspjäll BTG 540
Backspjäll BTG 640
Backspjäll BTG 740
Totalt 3