Intelligenta fläktlösningar med MODBUS och många andra smarta alternativ

Lägre energikostnader, bättre inomhuskomfort och smartare installationer som förenklar övervakning och service samt optimering av fläktdriften. Tekniken för fläktstyrning har utvecklats snabbt de senaste åren och ebm-papst går i täten för en stor del av den tekniska utvecklingen. Vi erbjuder många olika alternativ. Allt från styrning av fläktar via överordnade fastighetssystem och kommunikationsprotokollet MODBUS till informationsinsamling om exempelvis larm, drifttimmar och effektförbrukning med hjälp av fläktarnas inbyggda standardinterface och smarta givare. Övervakning av fläktar kan ske via Internet och enheter med Bluetooth men det finns fler alternativ. ebm-papst lättanvända programvara EC-Control bidrar också till att det blivit betydligt enklare att förverkliga idéer om smarta fläktlösningar.

• Enkel konfigurering av fläktvägg med MODBUS
• Injustering av takfläktar utan att behöva gå upp på taket
• Fördelarna med MODBUS i stora fastighetskomplex
• Intelligent fläktstyrning med smarta givare och regulator med förinställda applikationer
• EC-Control en av flera programvaror
• Manualer och programvara för nedladdning
• Styr-, reglerutrustning och tillbehör
• Instruktionsvideo - Läs ut strömförbrukningen i MODBUS

Behovet av fläktstyrning och övervakning av fläktdrift varierar beroende på typ av applikation. Helt klart är att intresset för att dra nytta av de många fördelarna med smarta fläktlösningar ökar konstant. I takt med att många äldre fläktsystem moderniseras, men också vid nyinstallationer, utnyttjas i större högre grad de många alternativ som ebm-papst erbjuder när det gäller att integrera fläktlösningar med övergripande system för fastighetsautomation via kommunikationsprotokollet MODBUS. Protokollet MODBUS (MODBUS-RTU) togs fram i slutet av 70-talet för användning med PLC-baserade industrisystem. Idag är MODBUS ett populärt och royaltifritt kommunikationsprotokoll som fått stor betydelse inom fastighetsautomation. En mycket viktig fördel med MODBUS är öppenheten och att det är en kommunikationsstandard som stöds av ett stort antal tillverkare världen över. I exempelvis större fastighetskomplex innebär det att produkter och tekniska lösningar från många olika tillverkare kan kopplas samman i heltäckande nätverkslösningar. Att intelligent fläktstyrning med MODBUS möjliggör stora energibesparingar genom behovsanpassad fläktdrift är ett viktigt skäl till att allt fler fastighetsägare, driftsorganisationer, energiansvariga och installationsföretag väljer EC-fläktar från ebm-papst. Merparten av våra EC-fläktar har integrerad styr- och reglerelektronik och många av EC-motorerna är också är förberedda för kommunikation via MODBUS. Ökade möjligheter till energieffektivisering och driftoptimering driver på intresset för smarta fläktlösningar, men det finns också andra fördelar. Drifts- och underhållskostnaderna kan reduceras samtidigt som arbetet för driftspersonal, tekniker och installatörer förenklas. Dessutom öppnas nya möjligheter till smarta funktioner som också har stor betydelse både för driftsekonomi och förenklat underhåll. Att på distans kunna reversera axialfläktar i till exempel kondensorapplikationer, samt att vid behov öka fläktarnas hastighet när fläktgaller och filter behöver blåsas rena.Enkel konfigurering av fläktvägg med MODBUS
I ett typiskt MODBUS-nätverk sänds meddelanden vid en seriell kommunikationslänk av typen RS485 (EIA-standard). MODBUS-protokollet baseras på master/slave-principen där en masterenhet sänder ut en förfrågan och den berörda slavenheten (en fläkt) skickar tillbaka ett svar. Viktiga fördelar med MODBUS är att integrationen av enheter både blir enkel och kostnadseffektiv. MODBUS möjliggör också nätverkslösningar med andra bus-system och kommunikationsstandarder som BAC-net, KNX, LON Works och enOcean. I exempelvis en fastighet med en modern infrastruktur för IT och kommunikation kan fläktinstallationer övervakas och styras via MODBUS standardprogramvara, med ebm-papst program EC-Control eller en kundspecifik programvara. EC-Control kan både installeras på övergripande automationsnivå och på bärbara datorer.

Ett exempel på en EC-fläkt i ebm-papst program där EC-motorerna har MODBUS-ingång och varvtalsregleringen kan ske via direkt digital styrning med programmet EC-Control är kubfläkten MXFG. Dessa fläktar kan enkelt staplas som fläktvägg och här ger styrning vid en central dator via MODBUS viktiga fördelar. Drifttagning, konfigurering, service och underhåll förenklas betydligt då man i detalj kan kontrollera fläktarnas driftsdata. Dessutom kan fläktarna integreras i ett övergripande fastighetssystem eller i så kallade DCIM-system (DCIM, Data Center Infrastructure Management) vilket förenklar övervakningen och anpassningen av fläktkapaciteten till det aktuella behovet. För driftspersonal och operatörer underlättas också arbetet efter installationen då man på distans kan kontrollera status, larm och händelser samtidigt som det är enkelt att förändra och optimera ursprungliga driftsparametrar. EC-Control har stöd för RS485-interfacen via USB och Bluetooth samt via Ethernet.


Kundcase: Skaraborgs Sjukhus.

Injustering av takfläktar utan att behöva gå upp på taket
De många alternativ till flexibel och smart fläktstyrning som ebm-papst erbjuder öppnar också nya möjligheter till smarta installationslösningar som förenklar injustering och kontroll av enskilda fläktinstallationer som inte är anslutna till övergripande nätverk. Många traditionella fläktinstallationer i fastigheter kan vara svåråtkomliga. Med smart styrning kan de istället på ett enkelt sätt göras lättillgängliga utan att personalen är på plats vid själva fläkten. Ett exempel är takmonterade ventilationsaggregat. När ventilationssystemet på en förskola i södra Sverige skulle moderniseras, främst för att reducera ljudnivån, väcktes idéen till en bättre lösning som skulle förenkla styrningen. Till projektet valdes ebm-papst dubbelsugande radialfläkt RadiFit med energieffektiv EC-motor och fabriksmonterad driv- och styrelektronik klar för varvtalsreglering med 0-10 V signal. Genom att kontrollelektroniken fans monterad i fläkten var det enkelt att ansluta en regulator. Denna möjlighet utnyttjades liksom styrning via MODBUS då ebm-papst digitala universalregulator är försedd med MODBUS RTU för varvtalsregleringen. En lösning togs fram där fläktstyrningen sker från den plats i förskolans lokaler där regulatorn är monterad och på så sätt slipper driftspersonalen klättra upp på taket när det är dags att göra kontroller och nya injusteringar.


Kundcase: Förskolan Lorensborg.

Fördelarna med MODBUS i stora fastighetskomplex
ebm-papst mångåriga satsning på smarta fläklösningar har resulterat i att det finns en mängd kombinationsmöjligheter och alternativ att välja mellan. Målet är också att täcka in i princip alla behov av fläkstyrning. Oavsett om det gäller att med närverkslösningar och behovsanpassad ventilation minska uppvärmningskostnaderna i stora fastigheter, eller att reglera varvtalet på en enskild fläkt så finns det en intelligent lösning för styrningen. Inte minst när det gäller mer omfattande styr- och automationslösningar för fläktar och ventilationssystem bidrar MODBUS till att förenkla i många miljöer och några exempel är köpcenter, skolor, kontorsbyggnader, simhallar och storköksmarknader. I fastighetskomplex med komplicerade tekniska installationer och ventilationssystem med många fläktar blir fördelarna stora när EC-fläktar förberedda för MODBUS integreras med övergripande system för fastighetsautomation.

De nätverk som kan byggas upp med MODBUS kan delas in i tre olika nivåer. Dels en ”övergripande managementnivå” från vilken det är möjligt att övervaka och hämta in information från alla anslutna tekniska installationer inklusive EC-fläktarna. Data kan enkelt analyseras och flexibiliteten är stor när det gäller exempelvis att optimera fläktstyrningen till de aktuella behoven i delar av en fastighet. Dels en ”automationsnivå” som kan bestå av bland annat separata PLC-enheter som används för att styra specifika applikationer som till exempel ventilationsaggregat och kondensatorer. Slutligen den tredje nivån som kan kallas ”fältnivån” och avser styrningen av enskilda fläktar och andra tekniska installationer.

Intelligent fläktstyrning med smarta givare och regulator med förinställda applikationer
Det finns stora möjligheter till individuell styrning och smarta lösningar på ”fältnivå” genom att utnyttja de många alternativ som bland annat erbjuds via ebm-papst standardinterface i kombination med smarta givare för exempelvis tryck- och temperaturstyrning. Med temperatursensorer är det enkelt att styra en fläkts varvtal. Utetemperatur tryckreglering kan även ske med tryckgivare som mäter differenstryck.


I ebm-papst program finns även en digital universalregulator med LCD-display avsedd för varvtalsstyrning av fläktar med 0-10 V ingång. Regulatorn har analoga ingångar för två givare, fyra digitala ingångar och två programmerbara reläutgångar. Driftsättningen av fläktar med regulatorn är enkel då ett stort antal applikationer är förinställda. Några exempel är temperaturreglering, tryckreglering, utetemperaturkompenserad tryckreglering i system med möjlighet till forcering samt tryckreglering för kondensorer.EC-Control en av flera programvaror
Förutom den ovan beskrivna programvaran EC-Control finns ebm-papst EC-Clone som gör det enkelt att kopiera och arkivera inställda fläktparameterar, Fan Control som bland används vid servicearbeten samt EC-Controller som är en stand-alone programvara specifikt framtagen för kyl- och luftkonditioneringsaggregat.
Fördelarna med EC-Control blir extra tydliga i stora fastighetskomplex med nätverkslösningar som kan omfatta kanske hundratals fläktar. Via programmets lättförståeliga nätverkslayout får man en total överblick över alla fläktars status och möjligheterna till individuell fläktstyrning är många. Sedan ebm-papst introducera EC-Control har programmet kontinuerligt vidareutvecklats och fått nya funktioner som gjort det mycket användarvänligt. Olika hjälpfunktioner och funktionsbibliotek förenklar driftsättningen och bland nyheterna i den senaste versionen, EC-Control version 2.4, märks bland annat möjligheten att se servicehistorik för varje fläkt i ett nätverk, utökade möjligheter till konfigurering samt rapportering av driftstörningar via e-mail.

Manualer och programvara för nedladdning
Här finner du protokollet "MODBUS parameter specifications" samt länk för nedladdning av PC-programmet EC-Control för direkt digital styrning av ebm-papst EC-fläktmotorer: Dokumentation

Styr-, reglerutrustning och tillbehör
Temperatursensor 0-10V signal
CCC000AD0602, Digital universalregulator
CALAIR-PR-230V
DPT1000-R4
Arthur Grillo: DPC200

Här finner du mer information om all styr- och reglerutrustning som är fullt kompatibla med ebm-papst EC-fläktar:
Control technology for ebm-papst GreenTech EC fans

VIDEO - Läs ut strömförbrukningen i MODBUS

Susanne Lohmann visar dig steg-för-steg hur du ska göra för att läsa ut strömförbrukning via MODBUS.