Fläktbyte i ventilationsaggregat

Vi hjälper dig till rätt val av fläkt

Att byta ut gamla fläktar i luftbehandlingsaggregatet till nya moderna är ofta en lönsam investering. Med rätt val av fläkt fås en lösning som spar energi, sänker ljudet och minskar kostnaden för service och underhåll. Då man väljer och installerar fläkten i aggregatet finns det en del att tänka på för att få en optimal lösning. Här har vi samlat en del information om hur man beräknar vissa strömningsförluster och vi visar även några beräkningsexempel.


Tryckfall vid utströmning i större kanal

Tryckfall vid inströmning i mindre kanal

Engångsförluster vid kammarfläktsinstallation

1. Fläktens in- och utströmningsförluster är inkluderade i fläktberäkningen. Om tryckkammarens hydrauliska diameter är >1,8*fläkthjulets, tillkommer inga förluster.
2. Inströmning i mindre kanal.

Kammarmåttens inverkan

= Fläktkammarmåttens inverkan på kammarfläktens prestanda

Beräkning av kammarens hydrauliska diameter

dh = Fläktkammarens hydrauliska diameter
dh = 2*b*h / (b+h)
b = Kammarens bredd
h = Kammarens höjd
D = Fläkthjulets diameter

Engångsförluster vid installation av fläkt i kåpa

1. Fläktens inströmningsförluster är inkluderade i fläktberäkningen. Om avståndet till motstående vägg är större än 0,5*fläkthjulsdiametern tillkommer inga inloppsförluster. Installationer med mindre avstånd till motstående vägg skall undvikas.
2. Utströmning i större kanal.

När ska man använda MXA alternativt MXP

• MXP har alltid lägre effektbehov om den går att installera på ett bra sätt. Utloppshastigheten till kanal blir lägre.
• MXA passar bättre när aggregaten är otäta för att man får undertryck i hela aggregatet.
• MXA passar bra vid 90° omlänkning.
• MXA passar bra när utloppskanalen är mycket rektangulär.
• MXA passar korta aggregat med korsströmsvärmeväxlare.
• MXA har stativ och dukstos som gör den utdragbar.
= Ingen större ombyggnad av aggregatet krävs.
• MXP finns i lågt utförande vilket gör den lämplig för låga och djupa aggregat.
• MXP passar bra om första böjen är nära aggregatutloppet.
• MXP passar bäst vid aggregat med rak genomströmning.

Utloppets utformning vid MXP

Om MXP installeras som sista komponent i aggregatet måste aggregatets utlopp anpassas.

Gör så här:
Ta bort eller såga ett så stort hål som möjligt i blindplåten.
Om MXP installeras som sista komponent i aggregatet måste aggregatets utlopp anpassas.

Gör så här:
Ta bort eller såga ett så stort hål som möjligt i blindplåten, samt förläng kanalen intill aggregatet.

Utloppets utformning vid MXA

Om MXP installeras som sista komponent i aggregatet måste aggregatets utlopp anpassas.
MXA installeras oftast som sista komponent i aggregatet. Aggregatets utlopp måste då anpassas. Ser det ut så här:

Gör så här: Gör ett hål i blindplåten som har samma mått som fläktens utlopp. Vid behov, byt ut blindplåten.
Om MXP installeras som sista komponent i aggregatet måste aggregatets utlopp anpassas.
MXA installeras oftast som sista komponent i aggregatet. Aggregatets utlopp måste då anpassas. Ser det ut så här:

Gör så här: Tillverka en ny passbit som passar till fläktens utlopp.

Beräkningsexempel 1), MXP

En MXPC35RD-2600 är installerad i ett aggregat med höjden 450 mm och djupet 1000 mm. Utloppskanalen har dimensionerna 300*800mm och hålet i blindplåten är 250*250 mm. Fläktens driftpunkt är 1000l/s@600Pa. Hur stora blir förlusterna:

1) om man gör öppningen så stor som möjligt?
2) om inget görs åt aggregatets utlopp?

• Kammarens hydrauliska diameter är 2*450*1000/(450+1000)= 620mm.
• 620/355=1,75, detta ger en flödesförlust på 1% till följd av en tryckförlust på
((1/0,99)2-1)*600Pa=12Pa. Denna förlust uppträder i bägge fallen.

Utloppsförlusten i fall 1 blir: 0,2*1,2*(1/(0,3*0,8))2/2=2Pa
Utloppsförlusten i fall 2 blir: 0,4*1,2*(1/(0,25*0,25))2/2=61Pa
Detta innebär att driftpunkten ändras i fall 1) från 1000l/s@600Pa till 1000l/s@540Pa.
• Vid 1000l/s@600Pa är effektbehovet 1022W.
• Och vid 1000l/s@540Pa är effektbehovet 928W.

Beräkningsexempel 2), MXA

En MXAC35BK-2650 är installerad i ett aggregat med höjden 500 mm och djupet 1000 mm. Utloppskanalen har dimensionerna 400*600mm och hålet i blindplåten är 250*250 mm. Fläktens driftpunkt är 1000l/s@600Pa. Hur stora blir förlusterna:

1) om man anpassar öppningen till fläktens utlopp?
2) om inget görs åt aggregatets utlopp?

Fall 1): Fläktens utloppsöppning är 232*495mm, 0,115m2, medelutloppshastigheten blir då 1/0,115=8,7 m/s. Förlusten vid utströmning i den större kanalen blir då: Dp=V*rv12/2, 0,25*1,2*8,72/2=11Pa.
Fall 2: Om man behåller hålet i blindplåten blir utloppshastigheten 1/0,252=16m/s. Förlusten vid utströmning i den större kanalen blir då: Dp=V*rv12/2, 0,8*1,2*162/2=120Pa.

Beräkningsexempel 3), MXP

• Detta innebär att driftpunkten ändras i fall 1), från 1000l/s@600Pa till 1000l/s@490Pa. Vid 1000l/s@600Pa är effektbehovet 1233W.
• Och vid 1000l/s@490Pa är effektbehovet 1054W.

Produktsortiment - MXA och MXP

Läs mer om våra produkter nedan:

Aggregatfläktar, MXA
Kammarfläktar, MXK