Ljud

Ljudtrycket viktig faktor vid fläktvalet
En viktig parameter vid valet av fläkt till en elektronikkonstruktion är ofta det ljudtryck som fläkten ger upphov till. Ljudtrycket mäts i dB(A) enligt en metod som motsvarar örats förmåga att uppfatta ljud. Viktigt att känna till är att två lika höga ljudkällor tillsammans ökar ljudet med 3 dB(A). Ljudeffekten däremot mäts i bel och dB (1 bel = 10 dB).

Inom en fläkts optimala driftområde är ljudnivån i stort sett konstant. Utanför detta område kan man däremot räkna med en stark ökning av ljudnivån. Ljudet mäts 1 meter från fläkten enligt DIN 45 635 vilket kräver ett speciellt utformat ljudlaboratorium med endast 5 dB(A) bakgrundsljud.

Den forskning som ebm-papst bedriver om ljudeffekter och hur människor påverkas av fläktljud är viktig för utvecklingen av nya och allt tystare fläktar. Även forskningsresultat från andra håll är betydelsefull. Hos ebm-papst i St. Georgen har också en test- och analysmiljö byggts upp som gör det möjligt att genomföra detaljerade mätningar och även psykoakustiska analyser av fläktljud under olika förhållanden.