Livslängd

Livslängden mäts i antal driftstimmar
Livslängden på fläktar mäts i antal driftstimmar enligt L10 vid en viss angiven omgivningstemperatur. L10 innebär den tid som det tagit 10 % av ett slumpmässigt antal fläktar att gå sönder. Testerna som genomförs hos ebm-papst är rigorösa och fläktarna utsätts för olika krävande driftsförhållanden och i temperaturer på 40 till 70 grader. Begreppet ”gå sönder” innebär att en fläkt anses ha havererat när den inte klarar angivet luftflöde, angiven hastighet eller ljudnivå. Testerna kan innebära att fläktarna är i drift under många år innan problem uppstår.

Livslängden angivet i timmar enligt L10 ska inte jämföras med ett värde angivet i timmar MTBF. MTBF är ett värde för att beräkna tillförlitligheten för elektronik och anger den genomsnittliga tiden mellan att fel inträffar. L10 ger värden som är betydligt lägre än de som man räknar fram som ett MTBF värde för elektroniken. Det som först går sönder i en fläkt är i regel lagret. Livslängden är starkt beroende av temperaturen och desto högre temperatur fläkten arbetar i desto lägre livslängd. Observera att livslängden reduceras även då fläkten inte är i drift. Detta på grund av att fettet i lagret åldras ca 4 000 h per år även om fläkten inte är i drift.

Även om de tester som genomförs sker under förhållanden som efterliknar verkliga applikations-förhållanden i så stor utsträckning som möjligt kan det alltid i en specifik kundapplikation uppstå förhållanden som inte täcks in av beräkningsmodellerna för livslängden. ebm-papst ambition är att testerna ska täcka in så många driftsförhållanden som möjligt och beräkningar sker även enligt den internationella standarden IPC 9591.