Steglös reglerutrustning

Steglös reglerutrustning
Vid val av varvtalsreglering bör hänsyn tas både till ekonomiska och tekniska aspekter. De tekniska aspekter man skall ta hänsyn till är framför allt ljud och livslängd. De flesta elektriska metoder att variera en motors varvtal innebär att ljud alstras i motorn. Undantaget från detta är EC-Integral motorn som ljudlöst varvtalsregleras med 0-10V signal från exempelvis en regulator.
Benämning
Spänning
Beskrivning
CALAIR-PR-1F 230V230 VACTryckregulator 230V med inbyggd tryckgivare, Modbus m.m.
CALAIR-PR-2F 400V400 VACTryckregulator 400V med inbyggd tryckgivare, Modbus m.m.
CBC000AE0401Steglös reglerutrustning med 3 olika hastigheter
CCC000AD06021~200-480 VACDigital universalregulator
DPC200-EP50Differenstryckregulator 0-50 Pa
DPC200-EP500Differenstryckregulator 0-500 Pa
DPC200-EP1000Differenstryckregulator 0-1000 Pa
DPC200-EP2000Differenstryckregulator 0-2000 Pa
EVS-0100-DT1~230 VACTyristorreglering 1~230 VAC / 0,5 - 10 A
MTP10Potentiometer för manuell styrsignal 0-10V
MTX11~230 VACVarvtalsregulator manuell 1A
MTX21~230 VACVarvtalsregulator manuell 2A
MTX41~230 VACVarvtalsregulator manuell 4A
Potentiometer 10 kohmPotentiometer för manuell styrsignal 0-10V
Potentiometer 10 kohm panelmontaPotentiometer för manuell styrsignal 0-10V
Reglerplatta1~200-480 VACReglerplatta
SMT-D-4P-EMMatningsspänning +10 VDC4-stegsomkopplare för EC-motor 0-10V
Temperatursensor 0-10V signal18-60 VDCTemperatursensor +10...+45 °C med utstyrning 0-10V
Temperaturstyrning CPC122040...12 VDCTemperaturstyrning för DC-fläktar med PWM-ingång
Temperaturstyrning CPC123555...12 VDCTemperaturstyrning för DC-fläktar med PWM-ingång
Temperaturstyrning CPC243555...24 VDCTemperaturstyrning för DC-fläktar med PWM-ingång
Temperaturstyrning CPC482040...48 VDCTemperaturstyrning för DC-fläktar med PWM-ingång
Temperaturstyrning CPC483555...48 VDCTemperaturstyrning för DC-fläktar med PWM-ingång
USB - RS485 adapterAdapter USB - RS485
Totalt 24