Reservdelsfläktar: Övriga

Reservdelsfläktar: Övriga
Dessa produkter är endast avsedda som reservdelar.
Benämning
Spänning
Effekt
Luftflöde vid 0 Pal/s
Luftflöde vid 0 Pam3/h
K2E250-RA50-01 Modul Reservdel1~230 VAC210 W396.001425.0
MXRE25-2 Reservdel1~230 VAC0,155 W380.001368.0
Totalt 2